Selma oma-apuohjelma

SELMA - selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma aikuisille. SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi.

SELMA oma-apuohjelma perustuu pääosin psykoedukaatioon. Psykoedukaatiolla tarkoitetaan ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi sairauteen tai tiettyyn elämäntilanteeseen liittyen. Tiedon saaminen auttaa ymmärtämään tapahtunutta sekä omia reaktioita ja neuvonnalla voidaan tukea esimerkiksi uusien selviytymiskeinojen käyttöönottoa. Lisäksi SELMAssa on hyödynnetty erilaisiin psykoterapiasuuntauksiin pohjaavia näkökulmia ja harjoituksia, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteita, NLP- ja mindfulnesstekniikoita sekä narratiivista lähestymistapaa. Narratiivisuus tulee esille oman elämäntilanteen käsittelyssä kirjoittamalla eli SELMAn tehtävien tarkoituksena on auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntarinaansa. Traumaattiset muistot jäävät usein sirpaleisiksi ja erillisiksi omasta kokemuksesta. Narratiivisessa lähestymistavassa ajatellaan, että uuden tarinan luominen auttaa näiden muistojen liittämisessä osaksi omaa elämäntarinaa ja tukee kokemusmaailman eheytymistä. SELMA ei kuitenkaan ole hoitoa tai terapiaa, vaikka sen sisällöt hyödyntävätkin usean eri terapiasuuntauksen ajatuksia.

Tukea äkillisen järkyttävän tapahtuman itsenäiseen käsittelyyn

SELMA on kehitetty järkyttävän tapahtuman itsenäisen käsittelyn tueksi. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi parisuhteen päättyminen, läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai liikenneonnettomuus. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille (esimerkiksi toistuva lähisuhdeväkivalta tai läheisen päihdeongelma) ohjelma ei sovellu. SELMA on rakennettu niin, että tavoitteena on viikottain käydä läpi uusi istunto, jossa käsitellään tapahtumaa tekstisisältöjen sekä erilaisten kirjoitustehtävien ja kehollisten harjoitusten avulla. Istuntojen teemoihin voit tutustua tarkemmin täällä.

SELMAa aloittaessa järkyttävästä tapahtumasta on hyvä olla kulunut vähintään 6 kuukautta. Koska kyseessä  on oma-apuohjelma, osallistujan täytyy olla kiinnostunut käsittelemään kriisiä itsenäisesti ja kirjoittamalla. Ohjelmaa ei suositella, mikäli psykoterapiaprosessi on parhaillaan käynnissä. SELMA ei sisällä vertaistukea eli siinä ei ole ryhmäkeskusteluita muiden järkyttäviä asioita kokeneiden kanssa. Muista MIELI ry:n ja kriisikeskusverkoston tarjoamista palveluista löydät tietoa täältä.

Siirry SELMAn ensimmäiseen istuntoon tästä. Jos prosessin missään vaiheessa sinulle herää kysymyksiä tai koet, että tarvitset henkilökohtaista tukea, voit ottaa yhteyttä Kriisipuhelimeen, lähimpään kriisikeskukseen taikka verkkokriisikeskus Tukinettiin.

Istunto 1 | Istunto 2 | Istunto 3 | Istunto 4

Istunto 5 | Istunto 6 | Istunto 7 | Istunto 8


 

Yhteystiedot

Satu Raappana
Toiminnanjohtaja
Sekasin kollektiivi

09 41350 510 (vaihde)Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki