Toivo - kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorelle

Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka muuttavat normaalia elämänkulkua, kuten läheisen kuolema tai vakava onnettomuus. Erityisesti nuoret tarvitsevat apua ja uudenlaisia keinoja, joilla selvitä vaikeista elämäntilanteista ja niiden herättämistä tunteista.

Kriisin kohdatessa voi olla kuitenkin vaikea löytää itselle sopivaa apua, joka olisi helposti käytettävissä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Nuorten Mielenterveystalo (HUS) ovat ensimmäisinä Suomessa kehittäneet nuorille suunnatun verkkopohjaisen TOIVO -oma-apuohjelman, jonka tarkoituksena on olla tukena vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä.

Ohjelma koostuu yhdeksästä mielenterveyttä ja selviytymistä edistävästä osiosta, joihin liittyy tiedon lisäksi harjoituksia, äänitteitä ja videoita. Nämä osiot muodostavat yhdessä selviytymismatkan. Nuoret ovat itse olleet mukana ohjelman arvioimisessa sekä videoiden työstämisessä. Ohjelma sopii myös tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille.

Ohjelmassa tarjotaan tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • suru ja selviytymiskeinot
  • tunteet, ajatukset ja kehon tuntemukset
  • stressinhallinta
  • perhe- ja kaverisuhteet
  • minäkuva ja sen muutos

Yhteystiedot

Satu Raappana
Toiminnanjohtaja
Sekasin kollektiivi

09 41350 510 (vaihde)Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki