Siirry sisältöön

Yhteinen jutteluhetki

  • Mitä mielessä -testin äärellä aikuinen ja nuori pysähtyvät juttelemaan siitä, mitä nuorella on mielessä ja mitkä asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin.
  • Testi on tarkoitettu tehtäväksi yhdessä aikuisen ja noin 13-20-vuotiaan nuoren kanssa.
  • Aikuinen voi olla kuka tahansa nuoren kohtaava: oma vanhempi, muu läheinen, opettaja tai valmentaja taikka muu nuorten parissa toimiva ammattilainen.

Jokaisen nuoren mieli on arvokas. On tärkeää kohdata jokainen nuori yhdenvertaisesti ja kysyä: Mitä mielessä?

Pysähdy keskustelemaan ja ole kiinnostunut nuoresta

Yhdessä keskustellen aikuiselle voi avautua ikkuna nuoren elämään. Kun juttelee mieli avoimena ja aidosti kiinnostuneena, voi itsekin oppia uusia näkökulmia asioihin.

Arvokasta on kun antaa hetken aikaansa ja kuuntelee. Mieltä painavat asiatkin helpottavat kun niistä juttelee.

Testi toimii kännykällä, tabletilla ja tietokoneella.

Jokaisen kysymyksen sekä loppuratkaisun jälkeen kannattaa pysähtyä yhdessä juttelemaan heränneistä ajatuksista.

Itse testin tekeminen kestää vain muutaman minuutin. Keskustelulle kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa.

Aikuisen rooli on tarvittaessa täsmentää kysymyksiä ja auttaa niihin vastaamisessa. Tarkoitus on kääntää katse voimavaroihin esimerkiksi auttamalla nuorta löytämään itsestään vahvuuksia.

Jos esiin nousee huolia, ei haittaa, että asioihin ei ole ratkaisuja. Neuvojen antamista tärkeämpää on, että kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut.

Loppuratkaisuissa on yhteystietoja auttaviin tahoihin, jos toteatte avun tarvetta.

Testi löytyy tältä sivulta alla tai osoitteesta: mieli.fi/mitämielessä

Tee Mitä mielessä -testi: