Material

Hurudana copingstrategier har du?

Hurudana copingstrategier har du?

Det lönar sig att fundera oh diskutera med ungdomarna om olika sätt atta hantera kriser eller svåra situationer. Poster är nånting som vi kan använda för att väcka diskussioner med ungdomar och för att kanske hitta också nya strategier att pröva.

läs mer

Känslornas Bergochdalbana

Känslornas bergochdalbana hjälper mnn att börja diskutera om sina känslor och hitta på olika känslor och till exempel lära sig nya ord för att beskriva sina känslor.

läs mer

Må bra -hand

Må Bra Hand för att fundera på och diskutera om vardagliga val och mentala hälsa.

läs mer

Övningsbok för ett positivt sinne

Precis som fysisk kondition kan även den psykiska hälsan stärkas. Syftet med den här boken är att utmana dig att tänka på sådant som påverkar din psykiska hälsa. Ett välmående psyke gör det lättare att orka
med vardagen och stöder allmänhälsan. Den psykiska hälsan påverkas av många faktorer, såsom trygga mellanmänskliga relationer, framtidsdrömmar eller balans mellan vila och påfrestning. På sidorna i den här boken hittar du uppgifter i anknytning till alla dessa och andra viktiga teman.

läs mer

Föra barnen på tal -loggböcker

Föra barnen på tal -loggböcker.

läs mer

Välmåendeträning för seniorer - välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

Efter att man passerat medelåldern är det många som i sin ensamhet funderar på hur de skall fördriva tiden och hur ensidigt allting blivit.

läs mer

Må Bra Snurran

Småbarnsfostran har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. De här verktygen ger tips hur att behandla välbefinnande med barn, med föräldrar och med personal.

läs mer

Barnets sinne - Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen

Boken om att stödja ett litet barnets psykiska hälsa. Ideer för att lära barn mentala färdigheter och information om många möjligheter att stärka det lilla barnets psykiska hälsa.

läs mer

Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

Med hjälp av korten för känslo- och vänskapsfärdigheter kan man öva på att identifiera, namnge och uttrycka känslor samt på interaktionsförmågan.

läs mer

Känslomoln

Känslomoln hjälper barn att lära sig identifiera, namnge och uttrycka känslor.

läs mer

Må bra tillsammans - Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa

Psykisk hälsa innebär livsglädje. Med handboken Må bra tillsammans vill vi sammanföra din klass kring glädjen i att göra saker. Alla kan lära ut färdigheter inom psykisk hälsa på sitt eget sätt i små vardagsögonblick, inom ämneshelheter eller till exempel under Må bra tillsammans-lektioner.

läs mer

Empati-spelet till lågstadiet

läs mer

Må bra tillsammans -luftballong

Må bra tillsammans -luftballong presenterar skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa.

läs mer
Kort för positiva minnen

Kort för positiva minnen

Kort för positiva minnen handleder spelarna att minnas positiva händelser i livet och på så sätt stärka sitt välbefinnande. Förutom att minnas ger korten en positiv synvinkel på vardagen just nu.

läs mer

Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper barn - och vuxna! - att acceptera sitt temperament och se dess styrkor.

läs mer

Styrkokorten

Styrkokorten kan användas ensamma, i grupp, eller i par. De kan användas i arbetslag, i diskussionsgrupper, för att underlätta rekrytering eller utvecklingssamtal.

läs mer

Djurbarnens liv - Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater

Djurbarnens liv - Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater är ett material för fostrare och lärare som arbetar med barn.

läs mer

Psykisk hälsa som livskraft

Ungdomsarbetarna jobbar dagligen för att stärka de ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att de unga bemöts med respekt och utan jäkt, samt att de får positiv respons och uppmuntran.

läs mer

Ett lapptäcke av samvaro

läs mer

Trygghet och stöd

läs mer

Överlevarens segel

läs mer

Utvecklingens pusselbitar

läs mer

Värderingsrymden

läs mer

Hör och se mig

En broschyr för föräldrar till små barn. Med hjälp av enkla insatser stöder vi barnets psykiska utveckling och välbefinnande.

läs mer

Hur tar jag hand om mina barn

En handbok för föräldrar som oroar sig för sitt alkhol eller drogbruk

läs mer

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor.

läs mer

Handbok för föräldrar med psykiska problem

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter.
läs mer

Depressionsskolan

Stress, utbrändhet och depression hör ihop och blir lätt en ond cirkel. Depressionsskolan är en form av självstudier, med syftet att förebygga och bryta den onda cirkeln.

läs mer

Skyddsnät

Psykisk hälsa är förmågan att ta även svåra saker till tals och ta emot stöd från vänner och närstående.

läs mer

Känslornas väderkvarn

Psykisk hälsa betyder kunskapen att känna igen, klä i ord och uttrycka känslor. Att vara lyhörd till egna känslor ökar självkännedom.

läs mer

Må bra hand

Psykisk välbefinnande stöder vardagen när dagsrytmen upprätthålls: sömn och vila, mat och motion, människorelationer, fritidsintressen och kreativitet.

läs mer

En välmående utbildning

Undervisningsmaterialet handlar om psykiskt välbefinnande på andra stadiets läroanstalter.

läs mer

Förebygg stress och utbrändhet

läs mer