Gå till innehåll

Varje vuxen kan stärka barns psykiska hälsa genom att vara närvarande och erbjuda stöd för att öva känslomässiga och sociala färdigheter.

För ett litet barn är psykisk hälsa kopplat till omsorg, närhet, känsla av trygghet, och upplevelsen av att vara accepterad och älskad. Det handlar om att bli sedd, hörd, och förstådd – oavsett språkliga eller andra färdigheter. Psykisk hälsa är livsglädje! 

Psykisk hälsa är färdigheter som utvecklas med vuxnas vägledning genom åren: att känna igen, namnge och reglera känslor, att hitta sätt att lugna sig själv, utveckla förmågan att prata om bekymmer och att identifiera sina egna styrkor. Det handlar också om gemensamma stunder av glädje.

Att ta hand om ett barns psykiska hälsa är en viktig del av småbarnspedagogikens värdegrund (OPH). Enligt den bör personalen skapa en respektfull atmosfär i barngruppen. Mobbning, rasism eller våld tolereras inte. I stället ges barnet möjligheter att utveckla sina känslomässiga färdigheter. Barnet har rätt att få hjälp med att hantera känslor och konflikter.

Du kan stärka barns psykiska hälsa genom att:

  • Vara närvarande och skapa en god relation till barnet.
  • Reglera känslor tillsammans och svara på barnets behov.
  • Erbjuda en trygg anknytning, visa omsorg, värme och närhet.
  • Modellera och lära känslomässiga färdigheter, att känna igen och namnge känslor, hur man lugnar ner sig och visar empati.
  • Lära kompisfärdigheter, såsom hjälpsamhet och tröst.
  • Se till att alla får vara med i gruppen och att ingen blir mobbad.
  • Stärka barnets förmåga att söka hjälp och prata om bekymmer.
  • Ge barnet möjligheter att uttrycka sig själva och delta genom lek och kreativa aktiviteter.
  • Samarbeta med vårdnadshavare och erbjuda stöd i föräldraskapet.

Titta gärna på MIELI rf:s utbildningar och material för småbarnspedagogiken om barns psykiska hälsa.