Gå till innehåll

Skyddsplan för självdestruktiva personer

MIELI rf:s center för suicidprevention har gjort en skyddsplansblankett som får användas fritt samt fem instruktionsvideor för utarbetande av skyddsplaner. Sätt dig in i instruktionsvideorna innan du börjar använda skyddsplanen. Instruktionsvideorna visar en fiktiv klientsituation där en skyddsplan utarbetas. Videorna är avsedda för professionella, men de får fritt användas av alla. Du kan fritt printa ut skyddsplanen och använda den själv eller i ditt arbete.

Syftet med skyddsplanen är att den ska vara en färdig handlingsplan för eventuella självdestruktiva risksituationer samt att den ska förebygga självmordsförsök. Vi rekommenderar att man fyller i skyddsplanen tillsammans med en professionell. Ha den färdiga skyddsplanen nära till hands och berätta om den för de personer som nämns i den.

Skyddsplan, del 1: Personliga varningssignaler

I den här videon undersöker psykologen och klienten de personliga varningssignalerna gällande klientens självdestruktivitet.

Skyddsplan, del 2: Personliga handlingsstrategier

I den här videon undersöker psykologen och klienten vad klienten själv kan göra för att undvika att råka i ett självdestruktivt tillstånd.

Skyddsplan, del 3: Att söka hjälp

I den här videon undersöker psykologen och klienten vem eller vilka klienten kan kontakta eller vart klienten kan gå för att inte få självmordstankar. 

Skyddsplan, del 4: Omgivningens säkerhet

I den här videon undersöker psykologen och klienten hur omgivningens säkerhet kan förbättras med tanke på självdestruktiva risksituationer.

Skyddsplan, del 5: Lust att leva

I den här videon undersöker psykologen och klienten personliga orsaker och motiv gällande klientens livsvilja.

Ladda ner skyddsplansblanketten:

Sidan har redigerats 30.8.2022


Innehållet ingår i följande teman: