Gå till innehåll

Krisplan för självdestruktiva personer

MIELI rf:s center för suicidprevention har gjort en krisplansblankett som får användas fritt samt fem instruktionsvideor för utarbetande av krisplaner. Sätt dig in i instruktionsvideorna innan du börjar använda krisplanen. Instruktionsvideorna visar en fiktiv klientsituation där en krisplan utarbetas. Videorna är avsedda för professionella, men de får fritt användas av alla. Du kan fritt printa ut krisplanen och använda den själv eller i ditt arbete.

Syftet med krissplanen är att den ska vara en färdig handlingsplan för eventuella självdestruktiva risksituationer samt att den ska förebygga självmordsförsök. Vi rekommenderar att man fyller i krisplanen tillsammans med en professionell. Ha den färdiga krisplanen nära till hands och berätta om den för de personer som nämns i den.

Krisplan, del 1: Personliga varningssignaler

I den här videon undersöker psykologen och klienten de personliga varningssignalerna gällande klientens självdestruktivitet.

Krisplan, del 2: Personliga handlingsstrategier

I den här videon undersöker psykologen och klienten vad klienten själv kan göra för att undvika att råka i ett självdestruktivt tillstånd.

Krisplan, del 3: Att söka hjälp

I den här videon undersöker psykologen och klienten vem eller vilka klienten kan kontakta eller vart klienten kan gå för att inte få självmordstankar. 

Krisplan, del 4: Omgivningens säkerhet

I den här videon undersöker psykologen och klienten hur omgivningens säkerhet kan förbättras med tanke på självdestruktiva risksituationer.

Krisplan, del 5: Lust att leva

I den här videon undersöker psykologen och klienten personliga orsaker och motiv gällande klientens livsvilja.

Ladda ner krisplansblanketten:

Sidan har redigerats 11.9.2023


Innehållet ingår i följande teman: