Gå till innehåll

Beskrivning av utbildningen

Under utbildningen En välmående barnfamilj lär du dig om att hur man kan främja den psykiska hälsan hos barnfamiljer på rådgivningen. Vilka faktorer påverkar psykisk hälsa? Vilka psykiska färdigheter behövs i vardagen? Hur kan man stöda den psykiska hälsan på rådgivningen? Utbildningen ger hälsovårdare och annan personal, information och praktiska tips för främjande av den psykiska hälsan. Psykisk hälsa ses som en resurs ur hela familjens synvinkel, eftersom främjandet av småbarns psykiska hälsa till stor del förverkligas genom föräldrarna. Grunden för en livslång psykisk hälsa läggs i barndomen.

Utbildningens innehåll

 • Psykisk hälsa och stärkande av den psykiska hälsan
 • Känslofärdigheter i familjen
 • Föräldrafärdigheter och stöd av föräldraskap
 • Förälderns utmattning
 • Stress och förebyggande av stress
 • En balanserad vardag och vardagliga val

Utbildningens målsättning

Efter utbildningen kan du

 • definiera begreppet psykisk hälsa på ett resursorienterat sätt
 • identifiera olika skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa
 • stödja klientens föräldraskap
 • på mottagningen ta upp frågor som berör psykisk hälsa
 • använda det presenterade materialet i klientarbetet