Gå till innehåll

Universellt föräldraskap och familjens styrkor

En central målsättning för utbildningen är att öppna upp begreppet om universellt föräldraskap och ge redskap och förutsättningar för att stötta och uppmuntra föräldrar samt för att kunna uppmärksamma familjernas styrkor.

En god vardag för barn- loggboken, som man får under utbildningen innehåller de centrala teman och fungerar som en arbetsbok. Under utbildningen kan man kombinera de olika teman med sina egna erfarenheter av föräkdraskapet.

Ett gemensamt språk och målsättningar för både frivilliga och professionella skapar en trovärdig och effektiv stödverksamhet.

Innehåll

Diskussion och genomgång av följande teman

 • generationsöverbryggande
 • betydelse av utvecklingsmiljöer
 • känslor i familjen
 • en fungerande vardag
 • resiliens

Beskrivning

Utbildningen är en tilläggsutbildning för frivilliga som fungera inom tredje sektorn. Kunskapsbasen baserar sig på Föra barnen på tal- förhållningssättet, som är en evidensbaserad metod för stöd av föräldraskapet. Utbildningen föreverkligas som en 4-6 timmar lång utbildning. Som utbildningsmaterial fungerar En bra vardag för barn – loggboken.

Innehåll

Under utbildningen

 •  går man igenom de centrala begreppen (generationsöverbryggande, förståelse för de olika utvecklingsmiljörenas betydelse för barnen, känslor i familjen, vad är en fungerande vardag och stöd av resiliens)

 •  skapar man gemensam förståelse om föräldraskap och familj

 •  bekantar sig med MIELI rf:s material, så som Må bra handenMålsättning

Efter genomförd utbildning

 • har deltagaren förståelse för betydelsen av en fungerande vardag, som en skyddsfaktor

 • har deltagaren kännedom om de olika teman i loggboken.

 • har deltagaren förståelse för betydelsen av vardagliga möten, att uppmärksamma och sätta ord på det goda, med tanke på att stöda familjernas förmåga att klara sig. 

 • kan deltagaren reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barn och familjer  

 • kan förhålla sig öppet till olika slags familjer och föräldrar