Gå till innehåll

Välbefinnande i skolan -utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna. Målgrupp: högstadiepersonalet. Omfattning 3 t (2 t via Teams).

Utbildningens syfte

Efter utbildningen:

  • vet du hur man kan förstärka ungdomars psykiska hälsa i högstadiet,  både under lektionerna och i hela skolan. 

  • du kan använda utbildningsmaterialet och övningarna  för psykisk hälsa i ditt arbete 

  • du känner till innehållet och målsättningarna för grundutbildningens läroplan 2014 gällande psykisk hälsa.

Innehåll i utbildning

  • Psykisk hälsa som resurs inom högstadiet 

  • Vad är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem 

  • Systematisk undervisning i färdigheter i psykisk hälsa 

  • Känslo- och interaktionsfärdigheter 

  • Kunskaper om avslappning, medvetande och överlevnad

Priset på utbildning

Omfattning 3t: 750€ 

Omfattning 2t (via Teams): 450€

Ta kontakt

Minna Lindström

Sakkunnig

+358 40 357 2758

fornamn.efternamn@mieli.fi

Mer om

Välbefinnande i skolan -handbok

Denna handbok ger vuxna i högstadieskolor information och inspirerande verktyg för att främja psykisk hälsa både på lektioner och i förverkligandet av gemensam elevvård.