Gå till innehåll

Det kommunernas uppgift att främja välbefinnande och hälsa. I samband med social- och hälsovårdsreformen står kommunernas hälsofrämjande arbete inför nya utmaningar. Projektet ”Välbefinnande i kommunen” stöder kommunerna i deras hälsofrämjande arbete. Ett centralt verktyg är Mieli rfs Checklista för välbefinnande i kommunen. Projektet genomförs tillsammans med 22 kommuner och tre välfärdsområden (Kajanaland, Österbotten och Norra Savolax) åren 2021-2023.

Strategi för psykisk hälsa 2020-2030.