Gå till innehåll

Karlö kommun får MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella pris 2021

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella pris 2021 går till Karlö kommun i Norra Österbotten. …

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella pris 2021 går till Karlö kommun i Norra Österbotten. I Karlö har man på ett anmärkningsvärt sätt arbetat med att utveckla kommunpersonalens välbefinnande i arbetet samt med att göra personalen delaktig i utvecklingsarbetet. Priset överräcks på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Karlö kommun har infört en verksamhetskultur som främjar kommunpersonalens psykiska hälsa. Verksamhetskulturens grundpelare består av bland annat en holistisk och humanistisk människosyn, social gemenskap, lägre hierarkier, dialog i arbetet, öppen behandling av svåra ärenden samt ledarskapets psykologiska dimension.

– Karlö kommun är ett gott exempel på hur man i en arbetsgemenskap på ett metodiskt sätt kan verka för psykisk hälsa. Den lilla kommunens exempel är mycket värdefullt och visar att det inte kräver stora resurser när man vill satsa på psykisk hälsa. En arbetskultur som värnar om och stärker psykisk hälsa främjar välbefinnandet, men den är också ekonomiskt förnuftig, säger Sari Aalto-Matturi, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s verksamhetsledare.

Utcklingsarbetet minskar sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa

Under de senaste åren har man på arbetsplatserna börjat inse att frånvaro och arbetsoförmåga på grund av psykisk ohälsa ökar. Av de sjukdagar som Fpa ersätter är en tredjedel relaterad till psykisk ohälsa, av sjukpensioneringarna redan över hälften.

– I arbetslivet söker man nu metoder med vilkas hjälp man kan motverka psykisk ohälsa och till exempel fånga upp problem i ett tidigare skede. I arbetsgemenskaper som Karlö har man redan tagit följande steg. Där ser man psykisk hälsa som en allmän resurs som kan stärkas, tillägger Aalto-Matturi.

I Karlö kommun har arbetet med att främja psykisk hälsa varit metodiskt och långsiktigt, och det har lett till att sjukfrånvaron i kommunen har minskat.

– Vi är mycket glada och smickrade över det här erkännandet. Vi hoppas att det uppmuntrar organisationer och arbetsgemenskaper att börja använda sociala tänkesätt och metoder, resonera kring vilken människosyn som påverkar möten mellan människor, och känna igen ledarskapets psykologiska dimensioner. Det handlar om en stor förändring i tänkesättet. I Karlö är vi på god väg, men vi vill utvecklas vidare till att bli en arbetsgemenskap som gör sina medlemmar till bättre människor, säger Karlös kommundirektör Aki Heiskanen.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har delat ut sitt nationella pris sedan 1994. Priset tilldelas årligen till en person eller gemenskap som i sitt liv och sin verksamhet har främjat människors psykiska välmående och stött psykisk hälsa utanför den egentliga psykiska hälsovården.

Priset delas ut årligen på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Sidan har redigerats 17.10.2021


Innehållet ingår i följande teman: