Gå till innehåll

Sök

Begränsa sökresultat

Med sökningen "Depression" hittades 66 resultat.

Sökresultat

En förlust åtföljs ofta av sorg

...med förlusten. Ibland kan sörjandet ändå dra ut på tiden och gå över i depression och då är det bra att söka sig till professionell hjälp. MIELI rf ordnar stödgrupper...

Schizofreni

...deltidsarbete eller arbete med stöd är bra för din återhämtning. Sunda vanor som bra kost och sömn underlättar också då sjukdomen har en tendens att leda till missbruk och depression....

Psykiska första hjälpen®2 -utbildningen

...i utbildningarna är utbildade och godkända av Mieli ry. Om du har önskemål om tillgänglighet och/eller tillgänglighet, kontakta utbildningsledaren. Teman som gås igenom under utbildningen depression ångest psykotiska störningar Användning...

Kristelefonen märker av ökat illamående bland unga män

Bland de unga män som ringer MIELI rf:s kristelefon har antalet konkreta suicidplaner mer än fördubblats i vår jämfört med samma period 2020. Också självdestruktiva tankar, ångest, depression och rädslor...