Gå till innehåll

Sök

Begränsa sökresultat

Med sökningen "Resilienssi" hittades 44 resultat.

Sökresultat

Mikä auttaa nuorta selviytymään haastavissa elämänvaiheissa?

...nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu nuorten hyvinvoinnissa polarisaatiota. On sekä vahvan resilienssin, selviytymiskyvyn, omaavia nuoria, että niitä nuoria, joiden resurssit ovat huomattavasti vertaisiaan heikommat. Perustoimeentulo, itselle merkityksellinen toiminta,...

RE-MAP-Hanke

FOR ENGLISH – CLICK HERE RE-MAP hankkeessa kehitetään mentorointimalli, jossa yhteisöjen avainhenkilöitä koulutetaan vahvistamaan mielenterveyttä, resilienssiä ja voimavarakeskeisyyttä sekä saamaan ymmärrystä radikalisoitumiseen liittyvistä tekijöistä. Mentorimallia kehitettäessä järjestetään työpajoja, jotta myös...

Nuorten hyvinvointiohjelma

...ja tunnetaitojen opettamista, jotta he pystyvät tukemaan nuoria samojen taitojen oppimisessa ja resilienssin vahvistamisessa. Lisätään vanhemmuuden tukea, jotta huoltajat kykenevät olemaan nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukena. Vahvistetaan vanhempien mielenterveyttä ja...

MIELI ry:n vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin: Mielenterveyteen panostaminen on välttämätöntä ja tuo jatkossa kustannussäästöjä

...lisänneet kuormitusta. Mielenterveysstrategia vuoteen 2030 tarjoaa tähän ratkaisutyöhön kokonaisvaltaisen kehyksen. Sen toimeenpano on varmistettava ja suunnatta suunnitelmallisesti koronan jälkihoitoon sekä väestötason resilienssin eli muutosjoustavuuden ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen. Strategian toimeenpano tulee...

Oppia kentälle ja elämään – hyvinvointitaidot urheilussa

...kuten kasvu asenne ja resilienssi, unelmointi- ja tavoittelutaidot, itsensä johtaminen sekä vastuunotto. Myönteisyyteen linkittyviä hyvinvointitaitoja ja suorituskykyä vahvistavia tekijöitä ovat tunnetaidot, onnellisuustaidot, itsepuhe, mielikuvaharjoittelu sekä optimaalinen mielentila. Läsnäoloon ja uppoutumiseen...

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

...ja vuorovaikutukseen kietoutuvia riskejä perheissä ja kouluissa sekä ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen roolia tuen toteutumisen ja arjen resilienssin edistämisen näkökulmasta. Pitkittäisseuranta-aineisto ulottui neljänneltä kuudennelle luokalle. Se koostui varhaisnuorista, heidän vanhemmistaan sekä...

Tutustu itseesi

...eri tilanteissa. Itsetuntemus vahvistaa itsetuntoa, resilienssiä ja ihmissuhteita Itsetunto on itseen liittyvää arvostusta ja omanarvontuntoa. Itsetuntemus voi auttaa vahvistamaan itsetuntoa monin tavoin. Mitä paremmin tunnistaa vaikkapa ominaisuuksiaan, vahvuuksiaan ja luonteenpiirteitään,...

Mitä mielenterveys on?

...ja vuorovaikutustaitoja, kykyä kestäviin ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin, kehityskriisien ja muutosten onnistunutta läpikäymistä, joustavuutta ja sinnikkyyttä eli psyykkistä resilienssiä haasteiden ja ongelmien kohtaamisessa, kykyä käyttää tarvittaessa selviytymiskeinoja ja hakea apua, kykyä...