Gå till innehåll

Rikomfattande samtalsstöd vid svåra livssituationer från digitala kriscentret

Det digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal. Vi kan erbjuda samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Stöd kan behövas vid

  • parförhållande- eller familjetvister,
  • stress och oro över vardagen,
  • ensamhet,
  • du har förlorat någon nära,
  • problem i arbetslivet,
  • traumatiska upplevelser,
  • andra svåra livssituationer.

Tidsbokning

tfn. 044 979 2439, må–to kl. 9–15
e-mail: info@pohjanmaankriisikeskus.fi

Vi använder oss av Microsofts Teams. Du kan ansluta till ett Teams-möte när som helst och från vilken enhet som helst, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte.

Mera information

Sidan har redigerats 21.2.2022