Barnets sinne - utbildning

Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken

Hur kan du stödja ett litet barns psykiska hälsa? På vilket sätt kan du lära ett barn mentala färdigheter? Småbarnsfostran har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. Tal, möte, närvaro och kärlek spelar en central roll. Ett litet barns psykiska hälsa förstärks bland annat av att lära sig känslo- och vänskapsfärdigheter, närvaron av trygga vuxna liksom också en regelbunden vardagsrytm.
 

Målsättningar för Barnets sinne - utbildningen

  • att få kunskap om hur man kan stärka och främja barns psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken
  • att bekanta sig med materialhelheten Barnets sinne och prova på den i praktiken
  • att utifrån materialhelheten Barnets sinne få verktyg för det egna arbetet

 

Program

1 t 15 min     Föreläsning: Främjande av psykisk hälsa inom småbarnspedagogiken

15 min           Paus

1 t 30 min     Workshopar à 30 min (se nedan)

1. ARBETSUPPGIFTER

Under workshopen bekantar man sig med affischerna som beskriver färdigheter inom psykisk hälsa samt de tillhörande verktygen. Med hjälp av dem planerar man hur man kan arbeta med teman kring främjande av psykisk hälsa i det egna arbetet med barn och föräldrar samt inom arbetsgemenskapen.

2. DJURBARNENS LIV

I denna workshop lär man sig forumteater som metod för att öva vänskapsfärdigheter. Materialet består av ett häfte med berättelser och sex djurfigurer. Med hjälp av forum- och dockteater övar barnen färdigheter inom psykisk hälsa, exempelvis att trösta, hjälpa, uppmuntra, be om förlåtelse samt prata om och hantera känslor. Varje deltagare får ett eget dockteatermaterial.

3. KONST OCH PSYKISKA HÄLSA

I denna workshop talar man om hur konst, särskilt konstbilder, kan användas för att främja barns psykiska hälsa. Man bekantar sig med boken Barnets sinne och uppgifterna i den samt konstkortleken Vennys och Eeros vackra bilder. Varje enhet får en egen uppsättning konstkort.

Varje deltagare får en egen bok Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen. Den kommer att uppmuntra och inspirera de som arbetar med små barn att bli medvetna om betydelsen av främjande av psykisk hälsa för barnets välbefinnande. Handboken innehåller centrala kunskaper och färdigheter från ett litet barns synvinkel. Dessutom ger bokens lek- sport- musik- och bildkonstövningar möjligheter att dyka in i teman kring psykisk hälsa tillsammans med barn.

Materialet som hör till boken är Djurbarnens liv – Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater, konstkortleken Vennys och Eeros vackra bilder, Med tryggt sinne som förälder-bildkort, Kort för vänskapsfärdigheter, Må bra en stund -kort för arbetsgemenskaper, affischer samt verktygen: Må bra-snurran, Känslornas pariserhjul, Samvaro, Trygga vuxna, Överlevarens segel och Må bra-handen.

Fråga om utbildningar!