Siirry sisältöön

MIELI ry: Nuorten hyvinvointiohjelma peräänkuuluttaa nuorille kasvurauhaa

MIELI ry:n Nuorten hyvinvointiohjelma sisältää toimenpiteet 13–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Ohjelmaa on ollut rakentamassa 142 nuorten voinnista huolta kantavaa tahoa.
Kolme iloista nuorta puistossa rakennuks taustalla

Käsillä on nuorten mielenterveyskriisi. Nuorten pahoinvointi oli kasvussa jo ennen pandemiaa, mutta kriisien kasautuminen on kuormittanut nuoria entisestään.

”Päätöksiä nuorten tukemiseksi tarvitaan heti, koska ilman hyvinvoivia nuoria Suomella ei ole tulevaisuutta. Kasautuneet ongelmat on ratkottava, ja pahoinvoinnin juurisyihin puututtava”, sanoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

MIELI ry:ssä Nuorten hyvinvointiohjelman rakentamista on luotsannut yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Kujala.

”MIELI ry kutsui koolle laajasti eri toimijoita ohjelman valmistelemiseksi, koska ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisvastuuta”, sanoo Kujala.

”Mielenterveyteen vaikuttavia päätöksiä tehdään politiikan kaikilla sektoreilla. Nuorten hyvinvointia ja mielenterveyskriisiä on ratkottava kokonaisvaltaisesti, ja tehtävää riittää joka saralla. Yhteistyön on ulotuttava hallinnon eri tasoille”, avaa Kujala monialaista ohjelmaa.

”Ohjelma koostuukin kahdeksasta nuorten hyvinvointia vahvistavasta teemasta ja yli 70 toimenpiteestä. Sen valmisteluun asiantuntemustaan antoi ilahduttavasti 142 nuorten hyvinvointiin sitoutunutta toimijaa kaikille avoimissa valmistelutilaisuuksissa”, kertoo Kujala.

Kasvurauha on turvattava

Yhdeksi ohjelman kärkiteemoista nousi kasvurauha.

”Kasvavilta ja kehittyviltä nuorilta ei voi vaatia kohtuuttomia. Ikätaso ja kehitysvaihe on huomioitava kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Tämän on ulotuttava koulutukseen, jossa nuorella on oltava mahdollisuus kasvaa ja etsiä omaa polkua rauhassa”, muistuttaa Johanna Kujala.

Suorituspaineiden kasaamisen sijaan nuoria on kannustettava uteliaisuuteen, itsensä etsimiseen ja nuoruudesta nauttimiseen. Nuorten hyvinvoinnin reunaehto on elinkelpoinen planeetta. Ekologisen kestävyyden ohella on vahvistettava sosiaalista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotta jokainen nuori saa olla oma itsensä.

”Nuorten hyvinvointiohjelma tarjoaa päättäjille ratkaisuja. MIELI ry haluaa nähdä Nuorten hyvinvointiohjelma osana Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa. Nuoret rakentavat tulevaisuuden Suomea, joten heidän hyvinvointinsa on syytä nousta vaalien kärkiteemaksi”, tiivistää Aalto-Matturi.

Nuorten hyvinvointiohjelma mieli.fi-sivuilla


Nuorten hyvinvointiohjelmaan asiantuntemustaan antaneet tahot

Nuorten hyvinvointiohjelman rakentamiseen asiantuntemustaan antoi 142 eri organisaatiota ja tahoa: suuri kiitos jokaiselle!

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
Aivoliitto ry
A-klinikkasäätiö
Aseman Lapset ry
Barnavårdsföreningen i Finland r.f
Diak-ammattikorkeakoulu
Diakonissalaitos
Edulyzer Oy
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkevakuutusyhtiö Veritas
Elämän Akatemia Oy
Epilepsialiitto
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Espoon kaupunki
Espoon steinerkoulu
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Folkhälsans förbund rf
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
Helsingin yliopisto
HelsinkiMissio
HUS
Hyvän mielen talo ry
Ihmisoikeuskeskus
Ihmisoikeusliitto
Into ry – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Invalidiliitto ry
Irti Huumeista ry
Itsemurhien ehkäisykeskus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk
Jyväskylän yliopisto
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT
Kauniaisten kaupunki
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keski-Suomen alueen nuorisopalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kirkkohallitus
KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Kokoomusopiskelijat
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Kuntaliitto
Lappeenrannan kaupunki
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
Lasten ja nuorten keskus
Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus
Länsirannikon koulutus Oy
Lääkäriliitto
Maailman onnellisin opiskelija -kurssi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mediakasvatusseura ry
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami
Mielenterveyspooli
Mielenterveystalo
MIELI Kriisikeskusverkosto
MIELI paikalliset jäsenyhdistykset
Moniheli Ry
Mty Etappi ry
Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Nuorisokeskus Metsäkartano
Nuorten Akatemia
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
Nuorten Suomi ry
Nuorten Ystävät ry
Nyyti ry
NäeNepsy
ONIT Sport
Onni, Ohjaamojen psykososiaalinen tuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Opetushallitus
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
Osaamiskeskus Nuoska, Xamk/Juvenia
Pesäpuu ry
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden 4H-yhdistys ry
PlusTerveys Lääkärit
Porvoon kaupunki
PSHP TAYS
Psykosociala förbundet
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Pöytyän kunta
Saamelaiskäräjät
SAK ry
Salon kaupunki
SASKY Koulutuskuntayhtymä
Sekasin kollektiivi
Seta ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
STTK-Opiskelijat
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto – SAKKI ry
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Suomen Icehearts ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuntoutusyrittäjät
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
Suomen NMKY:n Liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Olympiakomitea
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Punainen Risti
Suomen UNICEF ry
Suomen Valmentajat ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen Yrittäjät
Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Takuusäätiö
Tampereen kaupunki
Tampereen yliopisto
Tekniikan Akateemiset
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Trasek ry
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
Turun ammattikorkeakoulu
Turun Ohjaamo
Turun yliopisto
Työ- ja elinkeinoministeriö
UKK-instituutti
Valtion liikuntaneuvosto
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen alueellisen nuorisotyön koordinointi
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Väestöliitto ry
Yhteiset Lapsemme ry
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Y-Säätiö
Åbo Akademi

Sivua muokattu 16.12.2022

Ota yhteyttä

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: