Siirry sisältöön
MIELI ry:n kirjaukset hallitusohjelmaan 2023–2027

Ilman mielenterveyttä ei ole toimintakykyä. Mielenterveys on osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Mielenterveyskriisiä ratkaistaan investoimalla mielenterveyden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. MIELI ry kokosi tähän tarvittavat toimenpiteet hallituskaudelle 2023–2027.

Viisi nuorta hengailee asemalla graffiteja taustalla Mielenterveys mainitaan, mutta riittääkö tahtotila nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseen?

Puolueiden vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin herättävät pohdintaa, saako nuorten mielenterveyskriisi ja sen vaikutukset oikean painoarvon ja riittääkö puolueiden tahtotila kriisin ratkaisemiseen.

Kaksi naista keskustelee Sijoitukset mielenterveyteen tulisi tuplata

Heikentynyt mielenterveys maksaa Suomelle yksitoista miljardia vuodessa. Kustannuksia voidaan pienentää mielenterveyden edistämisellä, ongelmien ennaltaehkäisyllä ja ajoissa saatavalla hoidolla. 

Lapsia varhaiskasvatuksessa Mielenterveyden edistämisen ja ongelmien ehkäisyn kustannusvaikuttavuus

Säästöjä on saatavilla sijoittamalla mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisyyn. Mielenterveyden perusta rakentuu lapsuudessa. Siksi sijoitetun pääoman tuotto on suurin varhaisissa mielenterveyttä edistävissä toimissa. Sijoitukset mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ovat mitättömät verrattuna mielenterveyspalveluiden rahoitukseen.

Mies katsoo peiliin Mielenterveyspalvelut laitettava kuntoon

Kun apua mielenterveyden ongelmiin ei ole tarjolla ajoissa, ongelmat pitkittyvät, monimutkaistuvat ja hoitotulokset heikkenevät. 

MIELI ry:n tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

Mielen hyvinvointi on ohittamaton osa hyvinvointia. Suunnitelmallinen panostaminen mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisyyn ja hoidon oikea-aikaisuuteen maksaa itsensä takaisin ja tuo jatkossa kustannussäästöjä.  

Kuvassa henkilö istuu keinussa ja katsoo alaspäin oikealle. Taustalla puisto. Nuorten hyvinvointiohjelma

MIELI ry:n Nuorten hyvinvointiohjelma sisältää toimenpiteet 13–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.

Terapeutin vastaanotolla Terapiatakuun kustannusvaikuttavuus

Terapiatakuun myötä syntyy säästöä sosiaaliturvassa, työelämässä ja terveydenhuollossa. Se on keskeinen keino nostaa työllisyysastetta.

Luodaanko eduskuntavaaleissa hyvän mielen kuntia?

Kuntia tulee rohkaista suunnitelmalliseen mielenterveyttä vahvistavaan päätöksentekoon. Mielenterveyttä edistävien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista kuntiin tulee vahvistaa osana mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

Nuorten työntekijöiden työkykyä voidaan tukea monin tavoin

Nuorista on huolehdittava yhdessä. Muutoksia on tehtävä lainsäädännössä ja toimintatavoissa, jotta Suomesta tulisi paras maa tehdä työtä.