Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen


Kriisitilanteet ja muut vaikeat elämäntilanteet kuten vakava sairastuminen, kuolema, avioero, uskottomuus tai työttömyys koskettavat perheessä harvoin vain yhtä henkilöä. Tilanne heijastuu koko perheeseen ja jokainen perheenjäsen reagoi siihen omalla tavallaan — usein vielä eri aikaan.

Perhekompassi on strukturoitu työväline kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Sen avulla voidaan tutkia vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia sekä tukea perheen toimintakykyä.

Koulutuksen kesto on 2 päivää.

Käynnistämme koulutuksen kysynnän mukaan, minimi 10 osallistujaa. Koulutusta järjestetään myös tilauskoulutuksena.

Tavoitteellinen lyhytinterventio

Perhekompassi-malli antaa työskentelylle selkeän rakenteen ja tavoitteen, jotka auttavat fokusoimaan keskustelua ja ehkäisemään ennalta ongelmien syventymistä ja monimutkaistumista. Malli soveltuu erityisesti 1 - 5 tapaamisen lyhytinterventioksi.

Perhekompassi-mallissa perheen arki ja toiminta on jaettu osa-alueisiin, joita työstetään yhdessä perheenjäsenten kanssa, perhettä kunnioittavalla tavalla, ja autetaan heitä ymmärtämään kriisitilanteen vaikutuksia omaan toimintaan ja perheen arkeen samalla korjaten sitä, mikä ei toimi.

Erityisesti lapset huomioiva malli

Perhekompassi ohjaa työntekijää huomioimaan jokaisen perheenjäsenen, erityisesti lasten, mielipiteet ja ristiriitaisetkin näkemykset. Työskentely vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa ja vähentää oman toiminnan selittelyä ja puolustamista.

Eväitä kriisistä eteenpäin

Työskentelyn tavoitteena on lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ongelmista ja vaikeuksista huolimatta sekä auttaa perhettä tarkastelemaan tilannetta uusista näkökulmista ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vakauttaa tilanne ja auttaa perhettä pääsemään kriisistä eteenpäin.

 


Kohderyhmä: 
Perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijät
Järjestäjä: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry, MIELI-koulutus


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki