Anna ja pyydä anteeksi

Vääryyden tai loukkauksen kohteeksi joutuminen on jokaiselle tuskallista ja nöyryyttävää. Ensimmäinen reaktio on vihata, kostaa ja antaa samalla mitalla takaisin. Joskus, jos esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden kohdatessa ei ole osoitettavissa syytä tai syyllistä, katkeruus voi kohdistua koko elämää kohtaan.

Anteeksianto tarkoittaa hyväksymistä, myötätuntoa ja armollisuutta. Se tarkoittaa, että pyrkii päästämään irti asioista, joille ei voi mitään. Tilanteiden jäsentäminen, syiden ja seurauksien hahmottaminenkin voi joskus auttaa. 

Anteeksianto itselle

Itsellekin on hyvä osata antaa anteeksi. Siten voi irrottautua syyllisyydestä, häpeästä ja vatvomisesta. Jos ei osaa olla armollinen itselleen, se ei ole helppoa toisiakaan kohtaan. Kyky antaa anteeksi itselle lisää myös kykyä pyytää anteeksi, jos tulee loukanneeksi toista.

Tärkeä askel anteeksipyynnössä ovat myös konkreettiset teot, se, että tekee voitavansa asioiden korjaamiseksi ja hyvittämiseksi.

Käsittele tapahtunutta

Puhu läheisten ja luotettavien ihmisten kanssa tapahtuneesta. Mieltään voi purkaa myös kirjoittamalla. Mahdollisuus kirjoittaa tuntemuksistaan vaikkapa päiväkirjaan on  olemassa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Käsittely auttaa näkemään asioita uudessa valossa ja jäsentämään tilannetta. Se helpottaa irti päästämistä.

Tunnista tunteita ja jännityksiä kehossa

Kielteisten tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen auttaa antamaan anteeksi. Se auttaa havaitsemaan, mistä on hyvä päästää irti. Samalla karttuu itsetuntemus.
Viha ja katkeruus ilmenevät paitsi mielessä, myös kehon jännityksinä. Fyysisesti anteeksianto tarkoittaa jännitysten hellittämistä ja olon helpottumista.
Kehon tunteita ja jännityksiä voi harjoitella tunnistamaan. Niitä voi myös visualisoida.

Anna aikaa

Anteeksianto voi viedä aikansa, koska siinä tarvitaan asioiden tutkailua ja läpikäymistä kaikessa rauhassa. Pienemmissä asioissa anteeksianto on luonnollisesti helpompaa.

Mitä syvempi loukkaus, ja mitä vähemmän loukkaaja ilmaisee katumusta, sitä vaikeampaa anteeksianto on. Joskus se voi olla vuosia kestävä, jopa elämän mittainen prosessi.

Pyrkimys antaa anteeksi ajan mittaan on kuitenkin hyödyllistä, koska se auttaa irtautumaan menneisyydestä ja kiinnittämään huomion nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Pitkäksi aikaa katkeruuteen tai kostonhimoon jumittuminen vahingoittaa katkeroitunutta ihmistä itseään yhtä lailla kuin vihan kohdetta. Kahlitessaan ajatuksia ja toimintaa pitkittynyt viha estää näkemästä elämän uusia mahdollisuuksia.

Harjoittele irti päästämistä

Jos menneisyydestä ei kykene irrottautumaan, se hallitsee nykyisyyttä. Syyllisyyteen tai katkeruuteen kiinnittyminen tarkoittaa lukittautumista loukkaavaan tekoon tai tapahtumaan. Tämä vie jatkuvasti tilaa hyviltä asioilta. Anteeksianto ei kuitenkaan tarkoita väärän teon tai traumaattisen tapahtuman puolustamista, tapahtumien ja menetysten kieltämistä tai niiden torjumista mielestä.

Vaikka anteeksi ei voi antaa väkisin, sen harjoittelu tunnetasolla voi helpottaa ihmisen oloa. Tämä auttaa menneisyyden tapahtumista irrottautumista, niiden taakse jättämistä ja siirtymistä eteenpäin.

Suuntaa kohti uutta

Anteeksianto on tärkeä nimenomaan omia voimavaroja vahvistavana psykologisena tekona. Se tapahtuu ensisijaisesti omassa mielessä ja kehossa.  Kuluttavien kielteisten tunteiden kierteestä irrottautuminen vapauttaa omat voimavarat parempaan käyttöön.

Anteeksianto auttaa huomaamaan paremmin nykyhetken ja suuntaamaan ajatukset ja voimavarat kohti tulevaisuutta. Aito anteeksianto tekee tilaa rakentaville tunteille ja ajatuksille. Sen tunnistaakin katkeruuden lievittymisestä sekä hyvän tekemisen halun ja myönteisten tunteiden lisääntymisestä, samoin toisen satuttamisen halun vähenemisestä.

Anteeksiannon harjoitus 

Anteeksiantoa voi harjoitella. Harjoituksen aikana voi ensin palauttaa mieleensä vihaan tai syyllisyyteen johtaneen teon, ja huomioida sen myötä nousevat tuntemukset, mitä tahansa nämä ovatkin. Esimerkiksi vihaa, itseinhoa tai kostonhimoa voi tunnustella kehossa. Tuntemukset voi yrittää hyväksyä sellaisenaan. Samoin voi tunnustella, onko niistä mahdollista päästää irti, ja miltä se tuntuisi.

Tämän jälkeen voi sanoa mielessään tai ääneen antavansa itselle tai toiselle anteeksi, ja tunnustella, miltä anteeksianto omassa kehossa ja mielessä tuntuu.
Kielteisten tunteiden keskellä voi palata anteeksiannon ja hyväksymisen tunteeseen ja jäädä siihen. Tähän tunteeseen voi palata toistuvasti, kun kielteiset tai repivät tunteet palaavat mieleen.

Yksi mahdollisuus käsitellä tapahtumaa ja harjoitella anteeksiantoa on kirjoittaa kirje. Siinä voi vapaasti kirjoittaa asiasta ja kaikista siihen liittyvistä tunteista.

Lisää anteeksiannosta
Luybomirsky Sonja: Kuinka Onnelliseksi?  Basam Books 2009

TEKSTI: ELLEN TUOMAALA

Julkaistu ensin Mielenterveys-lehdessä 1/2015