Paniksyndrom

Paniksyndrom, eller panikångest, är en psykisk sjukdom som yttrar sig som återkommande och kraftiga ångestattacker, eller panikattacker. Attackerna är oftast förknippade med en känsla av förvrängd verklighet och en stark rädsla för att dö, förlora självkontrollen eller bli galen. Fysiska symtom på panikattacker är plötslig hjärtklappning, svårigheter att andas, smärta i bröstet och yrsel. Attackerna varar i regel mindre än en halvtimme.

Panikattackerna känns mycket skrämmande och kan leda till bestående ångest hos personer som drabbas upprepade gånger. Många drabbade börjar därför undvika små utrymmen, offentliga platser eller situationer som tidigare har utlöst en attack. Detta undvikande beteende begränsar och försämrar funktionsförmågan betydligt.

Paniksyndrom drabbar 2–5 procent av befolkningen. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Enskilda panikattacker kan drabba även friska individer: enligt befolkningsundersökningnar har upp till 10–15 procent av befolkningen någon gång känt av en panikattack.

Behandling

Paniksyndrom behandlas med psykoterapi och medicinering samt kombinationer av dessa. Många drabbade får hjälp av rätt behandling och återfår sin funktionsförmåga och lever ett gott liv. 

Med medicinering kan man framgångsrikt förebygga panikattacker och hjälpa de drabbade att hitta sätt att hantera situationen. Om behandlingen avbryts för tidigt kan attackerna dessvärre återkomma.

I psykoterapi är syftet att de drabbade själva ska lära sig att kontrollera panikattackerna och det undvikande beteendet, det vill säga att de undviker de platser och situationer som utlöst attacker. Det är också viktigt att personerna under behandlingen får information om paniksyndrom, vilka symtom det ger och hur det behandlas. Information lindrar ångesten och hjälper de drabbade att bilda sig en uppfattning om situationen. Det finns även gruppterapi där man kan lära sig att kontrollera paniksymtomen. 

Orsaker

Det finns många olika orsaker till paniksyndrom och alla av dem är inte kända. Man har hittat samband mellan vissa arvsfaktorer och mottaglighet för paniksyndrom. Även tidigare traumatiska upplevelser kan öka mottagligheten för paniksyndrom. Utlösande faktorer kan vara stora livsförändringar.