Hurudana copingstrategier har du?

Hurudana copingstrategier har du?

Det lönar sig att fundera oh diskutera med ungdomarna om olika sätt atta hantera kriser eller svåra situationer. Poster är nånting som vi kan använda för att väcka diskussioner med ungdomar och för att kanske hitta också nya strategier att pröva.

 

Ladda ned
Contact person: 
Elina Marjamäki