Styrkokorten

Styrkokorten kan användas ensamma, i grupp, eller i par. De kan användas i arbetslag, i diskussionsgrupper, för att underlätta rekrytering eller utvecklingssamtal. Syftet med styrkokorten är att underlätta samtal om positiva egenskaper, och att förbättra självkänslan.

Idéer för användning:

Ordning och reda

Styrkokorten ges till en deltagare som väljer 4-5 kort från förpackningen och arrangerar dem i ordning av hens egna styrkor. Efter det beskriver hen varför korten valdes, och varför de arrangerades just i den ordningen.

Styrkor i andras ögon

En spelare, (’väljaren’) identifieras slumpmässigt med hjälp av en tärning, som väljer ett styrkokort för någon annan i gruppen (’mottagaren’). Väljaren ger kortet till mottagaren som sedan förklarar varför hen fick just detta kort. Mottagaren kan till exempel beskriva en situation där egenskapen har kommit till nytta.

Alias

Spelaren lyfter ett kort och måste (utan att avslöja styrkan) förklara för de andra vad styrkan medför. T.ex. för kortet ’kreativitet’, kan en förklaring vara ’någon som tänker upp nya idéer utan hinder’ osv.

Pictionary

Spelaren lyfter ett kort och måste rita styrkan på ett blädderblock utan att använda ord eller bokstäver. Även pantomim och skådespel kan användas!

Memory

Varje spelare turas om att plocka ett styrkokort, varefter hen beskriver en situation i livet där styrkan har använts eller behövts.

Bekanta Styrkor

Varje spelare turas om att lyfta ett styrkokort och berättar för gruppen om någon i hens liv som har styrkan i fråga och i vilken situation den har kommit fram.

Ladda ned
Band: 
pdf
Utgivningsår: 
2015