Gå till innehåll

Må bra med handledning

ISBN:
978-952-7022-94-8
Skribent:
Susanna Kosonen, redigering Katri Peräaho
Utgivare:
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Publicerad:
2021
Storlek:
A5
Omfattning:
16

Främjandet av psykisk hälsa är en viktig del av handledningsarbetet. Denna handbok hjälper handledaren att identifiera de vardagliga situationer då det är möjligt att stöda och förstärka psykisk hälsa hos den som handleds, eller vid behov ta upp sådana faktorer som äventyrar psykiskt välbefinnande.