Gå till innehåll

Beskrivningen av utbildningen

Utbildning i Familjer & barn i samspel (TLP) – familjeinterventionen ger behörighet att självständigt genomföra Familjer & barn i samspel familjeinterventionen samt Föra barnen på tal – samtal och -rådslag. På utbildningen lär man sig att använda effektiva och evidensbaserade metoder för att stöda barns och ungas välmående, samt för att förebygga problem i situationer där deras föräldrar har utmaningar. Utbildningen är 12 dagar (72h) och den innefattar båda metoderna Föra barnen på tal och Familjer & barn i samspel familjeinterventionen. För att delta i utbildningen krävs en grundexamen inom social- hälso eller sjukvård, samt en möjlighet att arbeta med barn och familjer under utbildningen. Personal inom pedagogik, kan godkännas med särksilda kriterier, då bör man ha en erfarenhet av att arbeta med familjer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av

  • 7 dagar teori och 5 dagar metodhandledning

  • genomgång av centrala begrepp samt bakgrundsteori och forskning

  • deltagarna genomför två Föra barnen på tal – samtal och 3 TLP- familjeinterventioner. Av familjeinterventionerna hämat man två till metodhandledningen och av den tredje gör man en processbeskrivning

Utbildningens lärande mål

Efter utbildnigen skall deltagaren

  • förstå bakgrundsteorin och forskningen samt begreppen för metoderna och kunna tillämpa dem i de praktiska arbetet

  • kunna arbeta metodtroget med metoderna, enligt manualerna och loggböckerna

  • kunna samla feedback av klienterna

Kommande utbildningar

Följande utbildning börjar hösten 2023 och ordnas med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningen ordnas delvis på distans och delvis på plats i Helsingfors. Utbildningsdagarna är 30-31.10 (närvaro), 23.11 (distans), 18.12 (distans), 15.1 (närvaro), 8.2 (distans), 14.3 (distans), 11.4 (närvaro), 16.5 (distans), 22.8 (distans), 11-12.9 (närvaro).

Anmälan senast 15.9.23 via länken här.