Gå till innehåll

MIELI rf stöder kommunernas hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa

MIELI rf har startat projektet "Välbefinnande i kommunen" för att stärka kompetensen i psykisk hälsa i kommunerna. Projektet stöder implementeringen av den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention 2020-2030.

Främjandet av den psykiska hälsan är en viktig uppgift för kommunerna, också efter vårdreformen. Projektet Välbefinnande i kommunen stöder kommunernas strategiska arbete för psykisk hälsa. Ett centralt redskap är checklistan för välbefinnande i kommunen som MIELI rf har tagit fram. Projektet genomförs med 22 kommuner och tre välfärdsområden (Kajanaland, Norra Savolax och Österbotten) åren 2021-23.

Målet är att kommunerna som deltar i projektet ska få en helhetsplan för främjandet av den psykiska hälsan och förebyggandet alkohol- och drogproblem. Projektet strävar även till att kommunerna ska ta i bruk konkreta redskap för att främja den psykiska hälsan.

Bekanta dig med projektplanen (på finska):

Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Se ministeriets meddelande.

Sidan har redigerats 8.1.2022

Kontakta oss


Innehållet ingår i följande teman: