Gå till innehåll

Välbefinnande i skolan -utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna. Målgrupp: högstadiepersonalet. Omfattning 3 t (2 t via Teams). 

Utbildningens syfte

Efter utbildningen:

  • vet du hur man kan förstärka ungdomars psykiska hälsa i högstadiet,  både under lektionerna och i hela skolan. 
  • du kan använda utbildningsmaterialet och övningarna  för psykisk hälsa i ditt arbete 
  • du känner till innehållet och målsättningarna för grundutbildningens läroplan 2014 gällande psykisk hälsa. 

Innehåll i utbildning

  • Psykisk hälsa som resurs inom högstadiet 
  • Vad är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem 
  • Systematisk undervisning i färdigheter i psykisk hälsa 
  • Känslo- och interaktionsfärdigheter 
  • Kunskaper om avslappning, medvetande och överlevnad 

Priset på utbildning

Gratis för kommuner och skolor 2022 – 2023. 

Omfattning 3t: 650€ 

Omfattning 2t (via Teams): 450€

Ta kontakt

Laura Autio

Utbildningskoordinator,
+358 40 167 9351
förnamn.efternamn@mieli.fi

Mer om