Siirry sisältöön

Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät

Mielenterveyden suojatekijät rakentavat hyvää mielenterveyttä, riskitekijät rapauttavat sitä. Monet suoja- ja riskitekijöistä rakentuvat yhteiskunnan, kulttuurin, elinympäristön ja perheen vuorovaikutuksen välityksellä. Joihinkin suoja- ja riskitekijöihin taas voi yksilö itse vaikuttaa oman arjen valinnoilla.

Maahanmuuttoprosessi voi kriisiytyä

Ihminen voi juuttua eri kohtiin maahanmuuttoprosessia. Jos paha olo jatkuu pitkään, eikä tunnu, että pääsisi eteenpäin, kannattaa hakea apua.

Paha olo

Paha olo voi olla myös masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta. Sen selkeä tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa. Jos paha olo voimistuu tai pitkittyy, kannattaa hakea apua.

Tukinet – tukipisteesi netissä

Tukinetissä on verkkopalveluja, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen ja kokemusten jakaminen. Tukinet on avoinna vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri ja palveluja voi käyttää nimettömästi sekä maksutta.

Kriisit kuuluvat elämään

Kun on tapahtunut jotain uutta ja vaikeasti käsiteltävää, esimerkiksi raskas menetys tai muunlainen elämänmuutos, kriisissä oleva kokee avuttomuuden tunnetta ja hätää.

Shokista uuteen alkuun

Kun läheinen kuolee tai edessä on ero, mieli on kovilla. Traumaattisen kriisin etenemisen on kuitenkin usein nähty noudattavan seuraavia vaiheita: shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe. Traumaattisesta kriisistä voi toipua.

Äkillinen järkyttävä tapahtuma

Ennakoimattoman ja poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen eteenpäin auttavat arjen rutiinit, omien tunteiden ja kokemuksen jakaminen sekä avun hakeminen.

Apua tietovuodon uhreille

Tietomurron uhriksi joutuneet tarvitsevat erilaista yksilöllistä tukea ja kriisiapua, kun vakava rikos järkyttää perusturvallisuuden tunnetta. Tilanne koskettaa paitsi uhreja ja heidän läheisiään, myös koko yhteiskuntaa.