Siirry sisältöön

Kokonaisvaltainen valmennus huomioi mielen hyvinvoinnin

Useat seurat ovat vieneet MIELI ry:n kehittämät Nuori mieli urheilussa -sisällöt valmennuskäytänteisiin. Seuroissa on tehty määrätietoisia toimia valmentajien osaamisen lisäämiseksi ja yhteisten toimintatapojen luomiseksi. Lue Helsingin Taitoluisteluklubin, Rauman Naisvoimistelijoiden ja FC Interin toimintatavoista.
FC Interin junnujen harjoitukset

Teksti on julkaistu alun perin Suomen Valmentajien Valmentaja-lehdessä 1/2023.

HTK – osana valmennussuunnitelmaa

Helsingin Taitoluisteluklubi on sisällyttänyt mielen hyvinvoinnin tukemisen valmennussuunnitelmaan, jonka kautta valmentajille muodostuu selkeät tavoitteet ja toimintatavat.

Muodostelmaluistelun huippu-urheilupolun johtaja Kaisa Arrateig kertoo:

– Haluamme toimia nuorten urheilijoiden parhaaksi ja tukea heitä kehittymisessä ja kasvussa. Urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksi arvoista, jota toteutamme valmennusarjessamme. Kilpaurheilu on vaativaa, joten mielen jaksamisesta tulee huolehtia. Koemme, että Nuori mieli urheilussa -toimintatavat tuovat systemaattisuutta urheilijan psyykeen tukemiseen osana Terve urheilija -projektiamme.

Helsinki Rockettes muodostelmaluistelujoukkue
Helsingin Taitoluisteluklubin SM-seniorijoukkue Helsinki Rockettes muodostelmaluistelun SM 1. valintakilpailussa onnistuneen vapaaohjelman jälkeen. Kuva: Ville Levijärvi.

– Käymme säännöllisesti keskustelua valmentajakokouksissamme, miten jokainen valittu Nuori mieli urheilussa -sisältö toteutuu käytännön valmennustilanteissa kauden eri vaiheessa. Teemat koostuvat mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksista, jotka sisällytetään joukkueiden valmennussuunnitelmaan ja kauden edetessä arvioidaan niiden toteutumista sekä jatkotavoitteita.

– Nuori mieli urheilussa -aineisto soveltuu hyvin monille ikäryhmille. Pienemmille ohjataan toiminnallisia pari- tai ryhmätehtäviä lajiharjoitusten yhteydessä. Lukiolaisilla on erikseen keskustelulle varattuja oheisia, joissa käsitellään Terve mieli -aiheita. Heidän kanssaan olemme toteuttaneet myös MIELI ry:n sivuilta löytyviä mindfulness-harjoitteita.

– Lapset ja nuoret arvostavat, että asioista puhutaan avoimesti. Dialogi näkyy jäällä ja oheisharjoituksissa, jonka myötä valmentajan ja urheilijan keskusteluyhteys syventyy. Itsetunnon kehittäminen on tärkeä osa valmennusta ja samalla se vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Nuori urheilija oppii, että luottamusta itseen ei tarvitse peilata muiden kautta.

Olemme iloisia voivamme vanhempainilloissa sanoa ylpeästi toteuttavamme tätä MIELI ry:n hanketta osana muita seuran eettisiä toimintamalleja. Vanhemmat arvostavat valmennustiimimme kykyä huomioida luistelijamme teknisinä taitureina sekä hyvinvoivina lapsina ja nuorina. Nuori mieli urheilussa -sisältöjen toteuttaminen on kehittämishankkeemme, jolla haluamme profiloitua seurojen joukossa.

Kolme valmentajaa katsoo hymyillen kameraan
Helsingin Taitoluisteluklubin SM-joukkueiden valmentajat Laura Spiridovitsh, Kaisa Arrateig ja Nina Sandsund. Kuva: Ville Levijärvi.

Palautetta Nuori mieli urheilussa -sisällöistä:

”Seuratyöntekijän, valmentajan ja nuoren urheilijan vanhemman näkökulmasta katsottuna on upeaa, miten näitä asioita tuodaan enemmän esiin ja niitä voidaan ottaa vahvemmin mukaan lasten ja nuorten valmennukseen. Valmentajat ovat isoja tekijöitä lasten ja nuorten arjessa, ja heidän mukanaan rakentuu turvallinen toimintaympäristö harjoituksille, leireille sekä kilpailuille.”

RNV – valmennusarjessa

Nuori mieli urheilussa -toimintatavat on viety Rauman Naisvoimistelijoiden valmennusarkeen määrätietoisilla toimenpiteillä ja valmentajia osallistaen.

Valmennusvastaava Tinja Karinen kertoo:

– Suoritin molemmat verkkokurssit heti niiden julkistamisen jälkeen. Verkkokurssit vahvistivat oman toiminnan arvioinnin tärkeyttä. Siinä missä urheilija on jatkuvan oppimisen matkalla, niin on myös valmentajakin. Ajattelin, että muutkin seuramme valmentajat ja apuvalmentajat hyötyisivät näistä. Seurassamme innostuttiin tästä, ja alkusyksystä tehtiin linjaus, että kaikki valmentajat ja apuvalmentajat suorittavat molemmat verkkokurssit vuoden 2022 loppuun mennessä.

– Kurssien teemat ovat lähellä sydäntäni. Olemme aidosti pyrkineet siihen, että joukkueessa jokaisella on hyvä olla ja jokainen tulee kohdatuksi juuri sellaisena kuin on, niin voimistelija kuin valmentajakin. On tärkeää panostaa hyvään me – henkeen, avoimeen vuorovaikutukseen ja onnistumisen kulttuuriin, jossa iloitaan aidosti niin omista kuin muidenkin pienistä ja isoista onnistumisista. Ilo, innostus ja onnistumiset on haluttu nimetä harjoittelun tärkeiksi elementeiksi.

– Kevään kick off -tapahtumassa jatkamme Nuori mieli urheilussa -sisältöjen parissa. Työstän parhaillaan valmentajan käsikirjaa, johon tulee konkreettisia esimerkkejä Nuori mieli urheilussa -sisällöistä. Tiettyjen juttujen on toteuduttava jokaisessa treenissä.

Voimistelijat venyttelevät rivissä katsoen hymyillen kohti kameraa
Rauman Naisvoimistelijoissa kaikki valmentajat suorittivat molemmat Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit.

– Ohjaamme valmentajien ajattelua psyykkisten ja sosiaalisten tavoitteiden suuntaan myös yhteisillä tavoitepohjilla. Yksittäisen valmentajan tavoitteena voi olla esimerkiksi vuorovaikutus valmentajan ja voimistelijan tai joukkueen välillä. Joskus se voi olla valmennustiimin sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamista. Kun valmentajilla on hauskaa keskenään, se välittyy myös urheilijoille.

FC Inter – juniorijoukkueeilla hyödynnettävänä

Kesäkuussa 2022 järjestetty seminaari löi alkutahdit Nuori mieli urheilussa -sisältöjen jalkautusprosessiin Interin juniorijoukkueisiin.

– Prosessin todellisena lähtölaukauksena voidaan pitää Joni Reijon tekemää arviointia elokuussa 2022 FC Interin juniorijoukkueiden treeni- ja peliarjesta. Arvioinnissa keskityttiin siihen, miten mielen hyvinvoinnin keskeisimmät ulottuvuudet näyttäytyvät kentän laidalle. Tehty arviointi ja sen jälkeinen yhteenveto toivat arvokasta tietoa seurallemme juniorijoukkueiden vahvuuksista ja kehityskohteista koskien Nuori mieli urheilussa -sisältöjä, painottaa valmennuspäällikkö Jani Mäenpää.

Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet urheilussa

 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 • Aikaansaaminen
 • Läsnäolo ja uppoutuminen
 • Myönteisyys
 • Merkityksellisyys
 • Lue lisää: Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet urheilussa

  Joulukuussa 2022 pidetyssä FC Interin valmentajien ensimmäisessä jaksokoulutuksessa avattiin valmentajille MIELI ry:n ja Interin yhteistyötä sekä mielen keskeisimmät ulottuvuudet konkretian tasolla. Koulutuksessa myös avattiin valmentajille elokuussa tehty arviointi vahvuuksineen ja kehityskohteineen valmennuspäällikkö Mäenpään ja FC Interin valmennusosaamisen kehittäjän Mika Hemmilän johdolla.

  Jalkautusprosessin konkreettisina toimenpiteinä ja jatkoaskelina seuran juniorivalmentajat käyvät läpi mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksien verkkokurssin. Lisäksi kauden 2023 aikana joukkueiden valmentajat keskittyvät kahden kuukauden jaksoissa joukkueensa parissa aina yhteen mielen hyvinvoinnin ulottuvuuteen kerrallaan.

  Myös Interin valmennuslinjaan tehdään täydennykset koskien henkisen valmennuksen osioita. Keväällä 2023 tehdään uusi arviointi, jotta oikeasti nähdään, miten prosessissa on edistytty.

  Kuva jalkapalloharjoituksista kesäisessä auringonpaisteessa
  FC Interin juniorijoukkueissa tarkastellaan mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksien toteutumista.
  Kuva: Mika Hemmilä

  Elokuussa 2022 tehdyn arvioinnin valmennuspäällikkö Mäenpää tiivistää seuraavasti:

  – FC Interin juniorijoukkueiden treeniarjessa näyttäytyvät jo tällä hetkellä monet keskeisimmät mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet. Turvallinen toimintaympäristö, jossa keskinäinen vuorovaikutus, ihmissuhteet ja kohtaamiset ovat lämminhenkisiä, nousi erityisen vahvasti esille. Harjoitusten rakenne oli yhteneväinen ja harjoitukset hyvin suunniteltuja.

  – Valmennustiimejä tulee vahvemmin ja paremmin jatkossa hyödyntää. Lisäksi mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksista merkityksellisyyden korostaminen tulee näkyä entistä vahvemmin valmentajien ja pelaajien heittäytymisenä yksittäisissä harjoituksissakin. Perustat päivittäisessä arjessa ovat kuitenkin erinomaisessa kunnossa, joten vahvistetaan jo olemassa olevia vahvuuksia ja keskitytään kehitettäviin kohteisiin.

  – Itse koen, että henkisen puolen synkronoiminen teknisiin, taktisiin ja fyysisiin avaintekijöihin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, antaa pelaajille ja valmentajille jatkossa merkittäviä työkaluja omalle kehittymiselle ja paremmalle suorittamiselle.


  Mielen hyvinvointitaidot ovat osa kokonaisvaltaista valmennusta

  Valmentajalla on mahdollisuus tukea nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Mielen hyvinvointia tukeva valmennus luo nuorelle vahvan pohjan sekä urheiluun, liikuntaan että elämään.

  Ota käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatavat ja edistä urheilevien lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. Voit ottaa sisällöt haltuun käymällä läpi hyvää palautetta saaneet verkkokurssit. Ne ovat maksuttomia, ne voi suorittaa omaan tahtiin ja kurssi on alustalla johon ei tarvitse kirjautua.

  Sivua muokattu 15.9.2023


  Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: