Neuvola

Mielenterveyden edistäminen neuvolassa

Mielenterveyden pohja luodaan lapsuudessa. Turvallinen aikuinen, turvallinen kasvu- ja kehitysympäristö sekä tasapainoinen arki ovat keskeisimmät lapsen mielenterveyttä tukevat tekijät. Pienten lapsen mielenterveyden edistäminen toteutuukin pitkälti vanhempien kautta.

Mielenterveys on hyvinvoinnin perusta sekä lapsella että aikuisella. Mielenterveys on tietoa ja joukko erilaisia taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä arjen ja stressin hallintataidot. Näitä lapsen on luontevaa harjoitella yhdessä vanhemman kanssa.

Lasten mielenterveyttä tukevassa työssä keskeistä on vanhemmuuden tukeminen sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja suhteen tukeminen. Neuvolatyöhön suunnitellut materiaalit ovat avuksi puheeksiotossa sekä keskusteluiden syventämisessä.

Mielenterveystaitoja neuvolaan

Lasten mielenterveyden edistämiseen on kehitetty laaja materiaalipaketti neuvolaan. Materiaali ja siihen liittyvä koulutus on kehitetty yhteistyössä neuvolan ammattilaisten kanssa. Materiaalien tarkoituksena on tehdä näkyväksi mielenterveyttä tukevat taidot vauvojen ja neuvolaikäisten ja heidän perheidensä kanssa sekä vahvistaa vanhempien mielenterveyden taitoja. Materiaalin avulla vahvistetaan lasten ja perheiden mielenterveyttä osana neuvolan ammattilaisten tekemää työtä perheitä kohdatessa.

Katso videolta 1, miten neuvolan terveydenhoitaja käyttää  "Mielenterveyden käsi" ja "Turvalliset aikuiset" -työvälineitä. Katso videolta 2, miten hän käyttää "Tunteiden maailmanpyörä" ja "Selviytyjän purjeet" -työvälineitä.

Hyvän mielen perhe -koulutus (Uutuus)

HYVÄN MIELEN PERHE -koulutus vahvistaa ammattilaisten mielenterveysosaamista sekä tarjoaa keinoja mielenterveyden edistämiseen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn sekä riskien varhaiseen tunnistamiseen.

Koulutus on suunnattu neuvolaterveydenhoitajille.

Keväällä 2021 koulutusta järjestetään maksuttomana webinaarikokonaisuutena. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen täältä

Lähiopetusvaihtoehdot ovat 7,5 ja 4 tuntia. Webinaarina tarjotaan 3 x 1,5 tunnin koulutuskokonaisuutta. 90 minuutin luento voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai webinaarina.

Koulutuksen sisältö (7,5 h, 4 h sekä webinaarikokonaisuus)

  • Mielenterveys ja sen vahvistaminen
  • Tunnetaidot lapsiperheessä
  • Vanhemmuustaidot ja vanhemmuuden tukeminen
  • Vanhemman uupuminen
  • Stressi ja sen ehkäisy lapsiperheessä
  • Tasapainoinen arki ja arjen valintoihin vaikuttavat tekijät

Lähikoulutukseen (7,5 h) sisältyy: Lapsen mieli -kirja, Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit, Kuule ja näe minut -esite sekä mielenterveyden edistämisen julisteita. Lähikoulutukseen (4 h) sisältyy: Lapsen mieli -kirja, Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit sekä Kuule ja näe minut -esite.

Koulutuksen sisältö (90 min)

  • Mielenterveys ja sen vahvistaminen
  • Tunnetaidot lapsiperheessä
  • Tasapainoinen arki ja arjen valintoihin vaikuttavat tekijät

Luento voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai verkossa.

Lisätietoja neuvolakoulutuksista ja niiden hinnoista: Arja Taipale arja.taipale@mieli.fi, 040 5747 643

Yhteystiedot

Arja Taipale
Asiantuntija, Mielenterveyden edistäminen neuvolassa

+358 40 574 7643Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki