Tule vapaaehtoiseksi Hyvän Mielen Tukijaksi tai Kriisiauttajaksi!

Tue vapaaehtoisena tukihenkilönä tai Kriisipuhelin-päivystäjänä

Tuet ja autat erilaisissa elämäntilanteissa selviytymisessä. Voit toimia Kriisipuhelimessa, verkossa, kasvokkain tai ryhmissä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja haluat olla kuuntelijana.

Saat iloa auttamisesta ja kehityt ihmisenä. Tarjoamme tukihenkilökoulutuksen, työnohjauksen ja virkistystoimintaa.

”Tukihenkilönä toimiminen on ollut erittäin antoisaa. Se on avartanut näköalojani ja auttanut minua kasvamaan ihmisenä."

Tukityössä toimii jo yli 1600 vapaaehtoista

Hyvän Mielen Tukijoita ja Kriisiauttajia toimii lähes 40 mielenterveysseurassa ympäri Suomen, näistä 22 on kriisikeskuksia. Osassa seuroista vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa tai Verkkokriisikeskus tukinetissä, tai nuorten Sekasin-chatissa, osassa tukea tarjotaan kasvokkain yksilö- tai ryhmätukihenkilönä.

Kriisipuhelimen päivystäjä tarjoaa keskusteluapua kriisissä tai vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Päivystäjä kuuntelee soittajaa ja auttaa häntä löytämään ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Kriisipuhelimessa käydään vuosittain noin 50 000 keskustelua.

Yksilötukihenkilö tapaa tuettavaa kasvokkain. Hän auttaa tuettavaa löytämään omia voimavarojaan sekä tukee arjessa ja haastavassa elämäntilanteessa rinnalla kulkien.

Voit valita sinulle sopivan tehtävän ja siihen käyttämäsi ajan. Myöhemmin voit jatkokouluttautua myös ryhmänohjaajaksi.

Tu­ki­hen­ki­lön pe­ruskoulutukseen voi hakea tavallinen ihminen, jonka oma elämä on tasapainossa

Vapaaehtoisena tukijana ja kriisiauttajana toimimisen perustaksi riittävät tavallisen ihmisen taidot, taito kuunnella ja olla aidosti läsnä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa, sinulla on elämänkokemusta, mutta mahdolliset kriisit ovat jo kaukana.

Tukihenkilön peruskoulutuksessa saat hyvät eväät tukemiseen. Koulutus antaa tietoa tukemisesta sekä tuen tarvetta aiheuttavista asioista. Saat koulutuksesta todistuksen.

Hakijoille pidetään valintahaastattelu, jossa saat lisätietoa tehtävästä ja vapaaehtoistoiminnasta.

Auttamistyössä keskeistä on kohtaaminen. Hyvän kohtaajan tunnusmerkkejä ovat taito kuunnella ja kyky antaa tilaa. Hän on ystävällinen ja kunnioittaa autettavaa. Itsetuntemus sekä tasapainoinen suhde omaan itseen on myös olennaista.” – Tukihenkilötoiminnan suunnittelija Veli Kaukkila

Vapaaehtoisiamme tuetaan

Tärkeää ihmissuhdetyötä tehdessäsi ansaitset vahvan ja laadukkaan tuen. Koulutusten lisäksi saat laadukasta työnohjausta, säännölliset kehityskeskustelut sekä mahdollisuuden turvautua kriisityön ammattilaisen tai kokeneen tukihenkin apuun.

Olet osa vapaaehtoisyhteisöä ja voit osallistua yhteisiin virkistystilaisuuksiin. Kaikilla vapaaehtoisillamme on  tapaturmavakuutus.

Auttamisen ilon toinen puoli on, että pääsee mukaan tällaiseen organisaatioon, tutustuu uusiin todella mukaviin ihmisiin ja tuntee ihan oikeasti tekevänsä jotain tärkeää." – vapaaehtoinen Kriisipuhelinpäivystäjä

Tervetuloa mukaan palkitsevaan vapaaehtoistyöhön, sinua tarvitaan!

Vapaaehtoisena Hyvän Mielen Tukijana tai Kriisiauttajana osallistut tärkeään tehtävään tukien vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Ota yhteyttä paikalliseen mielenterveysseuraan tai Helsingin SOS-kriisikeskukseen. Katso tarkemmat tiedot tehtävistä seurojen omilta verkkosivuilta.

Tukijana voit toimia myös Rikosuhripäivystyksessä tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen tuen ryhmässä.

Lue tukihenkilön ja tuettavan tarina ja tutustu kriisipuhelinpäivystäjän työhön.

Lue lisää

Muualla verkossa

Yhteystiedot

Veli Kaukkila
Suunnittelija, tukihenkilötoiminta
Kansalaistoiminnot

+358 400 931 250Vihtorinkatu 1 LH 17, 23800 Laitila