Gå till innehåll

Loggböckerna för Föra barnen på tal

Föra barnen på tal -samtalet och -rådslaget bygger på en loggbok. Det finns loggböcker för småbarnspedagogiken, för skolan - åk 1-6 och åk 7-9 samt loggböcker för servicefältet och olika verksamheter (enligt barnets ålder: graviditet, babyåldern, de första småbarnsåren, lekåldern, skolåldern, tonåren)Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal -metoden syftar till att stödja barnets utveckling och välmående, universellt och i situationer då det finns svårigheter i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande och utreda hur dessa kan stödjas.

Familj och barn i samspel -arbetet

Familj & barn i samspel -arbetet (förkortat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.

Föra barnen på tal® -servicemodell

Föra barnen på tal® -servicemodellen är ett arbetssätt för hela kommunen eller landskapet. När man arbetar med Föra barnen på tal® -servicemodellen jobbar alla aktörer tillsammans för att stöda barnes välbefinnande och vardag.