Siirry sisältöön

Avun hakeminen nuorelle

Nuoruusiässä psyykkiset ongelmat ovat varsin tavallisia. Usein tunne-elämän vaikeudet ovat ohimeneviä ja nuoruusikään kuuluvia.

Voimistelija aerobic

Nuori mieli urheilussa -blogit

Blogeissa käsitellään mielen hyvinvointia edistäviä toimintatapoja urheilussa. Blogit liittyvät Nuori mieli urheilussa -kokonaisuuteen lasten ja nuorten valmentajille.

Mielenterveys nuorisotyössä

Jokainen nuoria kohtaava aikuinen voi vahvistaa nuoren mielenterveyttä. Mielenterveyden edistäminen on nuoren kohtaamista ja näkyväksi tekemistä kannustamalla, rohkaisemalla ja huomioimisella nuorta arkisissa tilanteissa. Mielenterveyden edistäminen on myös mielenterveystaitojen vahvistamista.

Nuori mieli -ohjaajakoulutus

Voit osallistua ohjaajakoulutukseen suoritettuasi Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen. Edellytämme ohjaajilta aiempaa kokemusta kouluttamisesta tai ryhmänohjaajana toimimisesta.

Nuorisotyön kriisivalmius

Kehittämishankkeen tavoitteena 2016-2018 oli edistää nuorisotyön toimijoiden valmiutta nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen eritasoisissa kriisitilanteissa ns. tehostetun nuorisotyön keinoin.