Siirry sisältöön

Kriisistä kohti selviämistä

Kriisi tarkoittaa niin vaikeaa elämäntilannetta, että sellaisen kohdatessa ihminen ei heti tiedä, miten siitä selviäisi. Kriisissä koetut omituiset ja pelottavatkin tunteet ovat kuitenkin normaaleja ja kuuluvat asiaan.

Jos pelottaa ja jännittää

Erilaiset pelot ovat hyvin tavallisia. Jokainen meistä pelkää jotain, useimmat varsin samoja asioita. Epäonnistumisen pelko on erityisesti nuorille tavallinen pelko.

Eroon itsetuhoisista ajatuksista

Synkissä, jopa itsetuhoisissa ajatuksissa koetaan yleensä joku tunnetila sietämättömäksi. Esimerkiksi häpeä tuntuu niin isolta, ettei millään tahdo jaksaa.

Sekasin-chatissa nuorten mieliä painaa epävarmuus syksystä

Epävarmuus syksyn opiskelusta ja muusta tekemisestä on huolettanut kesän aikana Sekasin-chatiin yhteyttä ottaneita nuoria. Moni nuori koki myös paineita kesän vietosta. Tämän vuoden heinäkuu oli chatissa kaikkien aikojen kiireisin.

Virtuaalivaikuttaja Myrsky tuo nuorten äänen kuuluviin

Poikkeusvuonna etenkin nuorten mielenterveys on ollut koetuksella. Virtuaalivaikuttaja Myrsky tekee Instagram-tilillään (@Myrsky) näkyväksi nuorten mielentilan sekä korona-ajan vaikutukset heidän mielenterveyteensä. Hän antaa kasvot nuorten kokemuksille ja tunteille.

Opinnäytteet

Lasten ja nuorten kehittämishankkeissa valmistuneet opinnäytetyöt Laine, R., Palasvirta, E., Reid, E. & Rintala, P. …

Kun nuori masentuu

Nuoruusiän masennukseen kuuluu usein aikuisiän masennuksesta poiketen ärtyneisyys ja vihaisuus. Yhteistä on, että mielihyvää tuottaneet asiat lakkaavat kiinnostamasta.

Nuorten kriisit

Kriisissä nuori tarvitsee arjen rutiineita ja aikuisen läsnäoloa mutta myös kavereita.

Viiltelyyn on mahdollista saada apua

Itsensä vahingoittaminen on keino hallita sellaisia tunteita, joiden pelätään muuttuvan hallitsemattomiksi. Viiltely on usein merkki siitä, että on jäänyt vaikeiden tunteiden kanssa yksin.