Siirry sisältöön
Ihmisiä kekustelemassa pöydän ääressä

Vuorovaikutus työyhteisössä

Toimiva vuorovaikutus työpaikoilla tukee hyvinvointia ja tehostaa työn tuloksellisuutta. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Vuorovaikutustaitoja voi myös opetella.

Ihmisiä istuu tietokoneen äärellä

Tunnetaidot tukevat työssä

Tunteet ovat mukana kaikissa ihmiselämän tapahtumissa ja vuorovaikutustilanteissa, myös työssä. Tunnetaitojen avulla työpaikan tunnemyrskyt voidaan kääntää vahvuudeksi.

Kun jokainen on oman työnsä paras asiantuntija

Ohjelmistoyritys Vincitissä on periaate, että henkilöstö voi keskittyä olennaiseen eli työntekoon. Työntekijöille on annettu paitsi vapautta ja vastuuta, myös yksityiselämän tukea ja etuja.

Kaisa Strandvall kuvattuna myymälässä

Työelämän hyvinvointia rakennetaan joka päivä

Parhaimmillaan työ on mielekäs osa elämää, ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja edistää mielenterveyttä. Se tarjoaa paitsi päivittäisen sosiaalisen ympäristön, myös mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tavoitteitaan.

Työhyvinvointi vahvemmaksi

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, psykologian tohtori Pauliina Mattila-Holapan mukaan mielenterveyttä työelämässä voidaan vahvistaa monin keinoin.

Mies selaamassa puhelintaan

Stressin hallinta

Stressin hallinnassa tärkeää on oppia tunnistamaan kuormittava stressi, ja katkaisemaan sen jatkuminen. Tauotus ja palautuminen, kyky sanoa ei, priorisointi ja rajaaminen ovat tapoja torjua kuormittavaa stressiä.

Kaksi naista keskustelevat

Työelämän mielenterveys

Työelämän hyvinvointia luodaan joka päivä arjessa. Sitä rakennetaan työpaikan kaikilla eri tasoilla: toimivalla työnjaolla ja johtamisella, työpaikan ohjeilla ja normeilla ja arjen käytännöillä. Myös jokainen työntekijä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään rakentaa työhyvinvointia.