Siirry sisältöön

Työhyvinvointi vahvemmaksi

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, psykologian tohtori Pauliina Mattila-Holapan mukaan mielenterveyttä työelämässä voidaan vahvistaa monin keinoin.

Stressin hallinta

Stressin hallinnassa tärkeää on oppia tunnistamaan kuormittava stressi, ja katkaisemaan sen jatkuminen. Tauotus ja palautuminen, kyky sanoa ei, priorisointi ja rajaaminen ovat tapoja torjua kuormittavaa stressiä.

Työelämän mielenterveys

Työelämän hyvinvointia luodaan joka päivä arjessa. Sitä rakennetaan työpaikan kaikilla eri tasoilla: toimivalla työnjaolla ja johtamisella, työpaikan ohjeilla ja normeilla ja arjen käytännöillä. Myös jokainen työntekijä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään rakentaa työhyvinvointia.

Itsensä johtamisella etätyöapatiaa vastaan

Ihminen kaipaa rytmiä, vaihtelua ja yhdessäoloa, joten pelkän ruudun kanssa vuorovaikuttaminen tekee päivistä helposti yhtä tahmeaa puuroa. Työn mielekkyyteen ja arjessa jaksamiseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa.