Siirry sisältöön

Työpaikan kriisit ja muutokset

Erilaiset muutokset kuuluvat työpaikoille. Muutokset eivät aina ole helppoja, mutta hyvä valmistautuminen edesauttaa muutoksen onnistumista. Myös mahdollisten kriisien varalle tulee laatia toimintasuunnitelma.

Rakennustyömiehiä kahvitauolla

Mielenterveys työpaikalla

Työyhteisön jäsenten mielenterveyttä tukee ennakoitava, avoin ja keskusteleva työyhteisö. Tätä tukevat turvallinen ilmapiiri sekä kunnioittavat yhteistyön tekemisen tavat. Nämä vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen ja hyvinvointiin, työn sujuvuuteen ja organisaation tuloksiin.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaaminen ei ole mikä tahansa konflikti työyhteisössä, vaan järjestelmällistä ja pidempiaikaista henkistä väkivaltaa. Työnantajalla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen.

Työpaikan kriisit ja muutokset -koontisivu

Työpaikan muutostilanteessa työntekijöiden hyvinvointia voidaan huomioida viestinnällä ja huomioimalla työntekijöiden tarve osallisuudelle ja tuelle. Johdon rooli myönteisen ja mielekkään muutoksen läpiviemisessä on merkittävä.

Nainen kumartuneena pöydän ylle

Työuupumus

Pitkäaikainen ylikuormitus töissä voi johtaa työuupumukseen. Usein työuupumus syntyy, kun työtilanne ylittää ihmisen voimavarat. Olennaista on ylikuormitusoireiden varhainen tunnistaminen.