Siirry sisältöön

Miten vanhempi voi tukea nuorta urheiluharrastuksessa?

Vanhemmat ja muut läheiset ovat nuorelle tärkeitä tukijoita ja kannustajia arjessa ja harrastuksessa. Urheilevan nuoren vanhemmille -verkkomateriaali sisältää eri tapoja tukea nuorta harrastuksessa. Vinkkejä voi soveltaa myös muihin harrastusympäristöihin, kertoo Nuori mieli urheilussa -toiminnan asiantuntija Katri Lilja.

1. Miksi vanhempi on niin tärkeä urheilevalle nuorelle?

Koti merkitsee nuorelle turvasatamaa, josta hän ponnistaa maailmalle. Vanhempien tehtävä on tukea nuoren kasvua – myös harrastuksen parissa. Toimivat ihmissuhteet kotona luovat turvallisuuden perustan ja vahvistavat sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan myös kodin ulkopuolella. Arjen rutiinit (lepo, ruokailu, ihmissuhteet jne.) vahvistavat jaksamista. Myös vanhempien asettamat rajat ovat rakkautta. Rajattomuus luo puolestaan turvattomuutta.

Urheilevan nuoren elämässä tulee usein eteen merkittäviä asioita pohdittavaksi ja ratkaistavaksi, kuten miten tasapainoilla urheilun ja elämän muiden osa-alueiden kanssa tai miten suhtautua vastoinkäymisiin. Niihin on hyvä saada keskusteluapua ja tukea kotoa.

2. Miksi vanhemman läsnäolo on niin tärkeää urheilevalle nuorelle?

Urheileminen tuo nuoren arkeen kuitenkin tavallista enemmän tilanteita, joissa hyvä suhde vanhempiin, keskustelun mahdollisuus ja yhteinen pohdinta tukevat nuoren päätöksiä ja myös vastuunottoa harrastuksestaan.

Nuoret kaipaavat läheisen läsnäoloa ja tukea esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä tai silloin, kun valmennusympäristössä tapahtuu muutos. Vanhemmat voivat olla apuna myös tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä.

Nuoret kaipaavat tukea esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä.

Nuoret kaipaavat vanhemman läsnäoloa ihan tavallisessa arjessa. On kuitenkin normaalia, että nuori haluaa ajoittain myös etäisyyttä vanhemmistaan.

3. Millaiset keskustelut tukevat harrastavan nuoren mielenterveyttä?

Jos mahdollista, kannattaa rakentaa ja ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä nuoren kanssa. Keskustelut nuoren kanssa ovat mahdollisuuksia. Keskustelujen avulla vanhemmat voivat vahvistaa nuorelle hyödyllisiä elämäntaitoja, kuten tavoitteiden asettamista, sinnikkyyttä, tunteiden käsittelyä sekä kykyä selvitä ja oppia arkipäivän haasteista ja pettymyksistä.

Vanhemmat nuoren urheilijan tukena -opasvihkosta löytyy keskustelunavauksia eri teemoista, kuten unelmat, omien luonteenvahvuuksien ymmärtäminen, motivaation vahvistaminen, haasteista selviäminen ja itsensä tärkeäksi kokeminen.

Esimerkiksi keskustelu motivaatiosta auttaa nuorta kirkastamaan itselleen, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä harrastuksessa. Nämä ajatukset voivat vahvistaa häntä vaikeampina hetkinä. Keskustelua motivaatiosta voi virittää esimerkiksi tähän tapaan:

”Jos sinun hyvä ystäväsi miettisi uuden harrastuksen aloittamista, niin miksi hänen kannattaisi aloittaa harrastamaan juuri omaa lajiasi? Miten vakuuttaisit ystäväsi, että kannattaa tulla mukaan teidän toimintaanne?”

Keskustelu motivaatiosta auttaa nuorta kirkastamaan itselleen, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä harrastuksessa.

Kysymyksen avulla pääset kiinni nuoren urheilijan omiin ajatuksiin harrastamisesta ja motivaation lähteistä. Kysy rohkeasti jatkokysymyksiä, jos koet, että jotain olennaista jää keskustelusta uupumaan. Vältä kuitenkin antamasta vaikutelmaa, että nuoren omat perustelut eivät ole riittäviä. 

Usein on hyvä aloittaa helposti keskusteltavilla aiheilla. Jos nuori ei juuri sillä hetkellä ole halukas puhumaan aiheesta, voi koittaa myöhemmin uudelleen. Oleellista on kuunnella, keskittyä yhteen kysymykseen kerrallaan ja esittää tarvittaessa avoimia lisäkysymyksiä.

4. Mistä asioista koostuu urheilevan nuoren hyvä arki?

Jaksamisen ja hyvän mielen perusta on tasapainoinen arki. Vanhemmat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa päivittäiseen arjen rytmiin. Ravinto, liikunta ja uni luovat hyvän arjen perustan.

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat myös ihmissuhteet ja tunteet, vapaa-aika ja luovuus sekä arvot ja päivittäiset valinnat.

Klikkaamalla kuvaa saat avattua sen uuteen välilehteen.

5. Pohdinta harrastuksen lopettamisesta tulee eteen isolla osalla harrastajia. Miten vanhempi voi tukea nuoren pohdintaa?

Syitä harrastuksen lopettamiselle tai tauolle jättämiselle voi olla monia. Lapsella ja nuorella on oikeus vaikuttaa omaa toimintaansa koskeviin päätöksiin.

Jos harrastukseen lähteminen on ollut pidempään epämieluisaa ja jos nuori on usein allapäin harjoituksen päättyessä, voi olla hyvä käydä keskustelua. Mitä enemmän nuori on tottunut keskustelemaan, sitä paremmat lähtökohdat hänellä on keskusteluun myös harrastuksesta. Nuoren kanssa kannattaa pohtia harrastuksen hyviä ja huonoja puolia sekä asioita, jotka vaikuttavat haluun jatkaa harrastusta tai lopettaa harrastus.

Joskus voi olla paikallaan miettiä harrastuksen tai harrastusympäristön vaihtoa.

6. Millaiset kannustamisen teot ja puheet tukevat harrastamista?

Nuori kaipaa vanhemmiltaan oman harrastuksensa arvostusta. Arvostusta voi osoittaa etenkin omalla puhetavallaan.

  • Puhu myönteisesti nuoren harrastuksesta ja valmentajasta.
  • Osoita kiinnostusta. Kerro, miten arvostat harrastusta.
  • Keskity kuuntelemaan nuorta matkalla harjoituksiin tai harjoituksista kotiin.
  • Keskeytä muu tekeminen, kun nuori tulee kotiin harrastuksesta. Osoita välittämistä. Voit kysyä: ”Mikä oli tänään hauskinta?”

Kun olet ollut katsomossa, voit kertoa: Olipa kiva nähdä sinun pelaavan / kilpailevan / ottelevan.

Vanhemman tai läheisen lähteminen mukaan seuran toimintaan kertoo nuorelle, että hänen harrastamistaan arvostetaan. Vanhempi voi kysyä, miten voi olla avuksi tapahtumien tai kilpailumatkojen järjestelyissä. Hän voi myös tarjoutua hoitamaan mahdollisia avustavia tehtäviä tai huoltajatehtäviä.

7. Mitä vanhempi voi tehdä, jos urheilevasta nuoresta herää huoli?

Nuoren pitkäaikainen väsymys, vetäytyminen tai toistuvat raivopuuskat voivat olla merkkejä, että nuorella ei ole kaikki hyvin. Mikä ikinä onkaan huolen aihe, pysähdy ensin nuoren kanssa asian äärelle. Kun olette jutelleet nuoren kanssa, sovi kenen kanssa asiasta jutellaan seuraavaksi.

Vanhempana voit kysyä, mitä nuorelle kuuluu.

Vanhempana voit esimerkiksi kysyä: Olet vaikuttanut vähän allapäin olevalta, onko kaikki hyvin? Onko jotain, josta haluat jutella? Mitä sinulle kuuluu? Mitä toivoisit, että tekisin? Miten voin sinua tukea tai auttaa?

Anna nuorelle aikaa kertoa. Kuuntele kiireettömästi. Joskus nuorten on helpointa kommunikoida puhelimitse viesteillä.

Ota huoli puheeksi.

Muista, ettei sinun tarvitse osata ratkaista ongelmia. Kuunteleminen riittää.

Tarvittaessa ammattiapua löytyy mm. opiskeluhuollosta.

Auta nuorta sanoittamaan omia tunteitaan.

Muista myönteisyys, optimismi ja toivo.

Mistä voi hakea apua?

Urheilevan nuoren vanhemmalle -verkkomateriaali on osa Nuori mieli urheilussa -sisältöjä.

Kuva: Pirjo Valjanen

Tutustu koko verkkomateriaaliin

Nuoret urheilijat harjoittelevat urheilukentällä

Urheilevan nuoren vanhemmille

Verkkomateriaali opastaa miten vanhempana tai läheisen roolissa voit tukea nuorta urheiluharrastuksessa sekä miten toimia, jos nousee huoli nuoren voinnista.

Sivua muokattu 9.5.2024

Ota yhteyttä

Katri Lilja

Asiantuntija, Nuoret-yksikkö, Nuori mieli urheilussa -hanke
+358 45 134 9466
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: