Viiden minuutin voimavaratankkaus

Viiden minuutin voimavaratankkaus

Työskennellessäni opettajana huomasin usein pohtivani: olenko riittävästi läsnä arjessa? Mahdollistanko tarpeeksi oppilaiden kuulluksi tulemista? Onhan oppilailla varmasti sellainen tunne, että heidän hyvinvointinsa on minulle tärkeää?

Päätin, että varaan jokaisesta kouluviikosta yhden tunnin, jossa jokainen saa halutessaan kertoa omia kuulumisiaan erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Aluksi osa oppilaista jännitti selkeästi, mutta muutaman viikon kuluttua jotain alkoi selkeästi tapahtua ja kuulumisten kertominen tuntui sujuvan jo aika luonnostaan. Ja oppilaat tuntuivat pitävän tästä rutiinista todella paljon!

Maanantain lukujärjestyksessä meillä oli tosiaan se yksi yhteinen tunti, jolloin kaikki olivat paikalla. Tämän tunnin me pyhitimme sille, että jokainen sai kertoa omista kuulumisistaan sen verran, mitä halusi. Ainakin siihen oli joka viikko mahdollisuus. Tämä viikoittainen rutiini lisäsi selvästi keskinäistä luottamusta ja kasvatti yhteisöllisyyden tunnetta. 

Aina kuitenkaan yhden kokonaisen oppitunnin hyödyntäminen ei ole mahdollista ja kuulumisia pystyy kyllä vaihtamaan lyhyemmässäkin ajassa. Yksi oiva vaihtoehto on alla oleva Voimavarojen talo.

Tunnin voi aloittaa esimerkiksi niin, että oppilaat haastattelevat 5 minuutin ajan toisiaan valmiilla kysymyksillä. Työväline toimii mainiosti myös oppilaan ja aikuisen kahden keskiseen työskentelyyn. Toinen esittelyssä oleva työväline on Opitaan uutta toisistamme, joka toimii hyvin uuden tai tutun ryhmän kanssa. Harjoituksen voi ottaa esimerkiksi tunnin alkuun lämmittelyharjoituksena.

Opettajan taito kohdata ja kuunnella oppilaita antaa oppilaille tunteen hyväksytyksi tulemisesta. Opettaja pystyy erilaisilla vuorovaikutusta tukevilla työkaluilla mahdollistamaan sen, että jokaisen oppilaan ääni tulee kuulluksi. Harjoituksilla tuetaan myös ryhmäytymistä, jota tulisi vahvistaa läpi lukuvuoden. 

Turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä oppilaat uskaltavat ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Osalle nuorista koulun aikuinen voi olla elämän tärkein luottohenkilö, jolle uskaltaa avautua hyvin luottamuksellisistakin asioista.

Voimavarojen talo -työväline kuulumisten vaihtamiseen

Avaa Voimavarojen talo -työväline

Voimavarojen talo on tehty keskustelun avuksi tilanteisiin, joissa halutaan tietää, mitä toiselle kuuluu tai vain tulla paremmin tutuiksi. Sen avulla on helppo jutella jokapäiväisistä asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien mielenterveyteen. Keskusteluväline on tarkoitettu erityisesti nuoren ja aikuisen — opettajan, ohjaajan tai vanhemman — väliseen keskusteluun. Nuoret voivat myös haastatella toisiaan Voimavarojen talon avulla.

Tarkoitus on, että toinen kysyy kysymyksen kerrallaan ja toinen vastaa. Aloittakaa postilaatikolta ja edetkää kohti ylempiä kerroksia aina katolle asti. Tärkeintä on, että keskustelua syntyy, ja että vastaaja tulee kuulluksi. Kierroksen voi ottaa vielä uudestaan niin, että molemmat saavat vastata kaikkiin kysymyksiin.

Opitaan uutta toisistamme -harjoitus on oiva työväline tutustumiseen

Avaa Opitaan uutta toisistamme -harjoitus (PDF)

Lauseenalkujen avulla jokainen oppilas pääsee kertomaan itsestään jotakin muille hyvin matalalla kynnyksellä. Ennen harjoituksen tekemistä aikuinen tulostaa alla olevan sivun ja leikkaa lauseet irralleen niin, että ne ovat omilla lapuillaan. Laput laitetaan purkkiin. Oppilaat voivat mennä esim. rinkiin lattialle istumaan. Tärkeintä olisi, että jokainen näkee ja kuulee toisensa.

Jokainen oppilas nostaa vuorollaan yhden lapun ja lukee sen ääneen. Oppilaan tehtävä on keksiä lauseelle sopiva loppu. Esimerkiksi: “Minut saa hyvälle tuulelle.. kertomalla minulle jonkun hauskan jutun.” Tämän jälkeen seuraava oppilas jatkaa. Sääntönä on, että toisen sanomista ei kommentoida, ainoastaan kuunnellaan. Kierroksen voi toteuttaa useamman kerran, kunhan vain muistaa vaihtaa lappuja.

KIRJOITTAJA:
REETTA NURMI
ASIANTUNTIJAKOORDINAATTORI
MIELI RY
 

Kirjoitus on osa Vihreää valoa kuuntelemiselle -kampanjaa Maailman mielenterveyspäivän 10.10.2020 yhteydessä.

Harjoita omia kuuntelutaitojasi

Katso tehtävät nuorten parissa toimivan aikuisen omien kuuntelutaitojen harjoitteluun.

Yhteystiedot

Reetta Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen koulussa

+358 40 358 8433Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki