Siirry sisältöön

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia materiaaleja ja koulutuksia, joita MIELI ry:ltä löytyy nuorisotyöhön. Materiaaleja voi tilata verkkokaupasta tai ladata maksuttomasti sivuiltamme.


Oman mielenterveysosaamisen vahvistaminen

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi on itseopiskelumateriaali, jonka avulla voit vahvistaa omaa ammatillisuuttasi nuoren mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa. Voit suorittaa kurssin omalla ajalla joko itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

Kurssi on maksuton ja koko kurssin suorittaminen vie aikaa noin kymmenen tuntia. Kurssin sisältöjä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kerralla, vaan sisältöihin voi palata, tai suorittaa kerralla vain omaa tarvetta vastaavat sisällöt.

Vahvuudet voimavaraksi -verkkokoulutus

Koulutuskonaisuuden tavoitteena on tuoda uutta, tai vahvistaa jo olemassa olevaa osaamistasi luonteenvahvuuksista ja luonteenvahvuustyöskentelystä. Koulutuksen avulla opit tunnistamaan jokaisen nuoren yksilöllisiä vahvuuksia ja myönteisiä ominaisuuksia. Lisäksi opit tekemään vahvuudet näkyväksi nuorelle, samalla edistäen nuoren mielenterveyttä, voimavaroja ja toiveikkuutta. Sisällöt voi käydä läpi itsenäisesti, tai koota työporukan kasaan ja katsoa yhdessä.

Koulutus koostuu kolmesta, n. 15 minuutin pituisesta videosta. Jokainen video sisältää tieto-osuuden lisäksi tehtävän, jonka kesto on 10-20 minuuttia. Taukoineen kokonaisuuden kesto on n. kaksi tuntia.

Nuorten kanssa käytettäviä materiaaleja

Julisteet

Mielenterveyden käsi, Tunteiden vuoristorata, Millainen selviytyjä olen ja Turvaverkkoni

Oppaat ja käsikirjat

Hyvän mielen materiaalit

Hyvän mielen materiaalit koostuvat kolmesta toisiaan tukevasta osasta, joita voi käyttää myös itsenäisesti: Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on koottu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille.

Hyvää mieltä ohjauksesta -opas

Hyvää mieltä ohjauksesta on helposti käyttöön otettava ja käytännönläheinen opas ohjaustyön tueksi. Opas painottuu Mielenterveyden käden ympärille, ja sitä voi käyttää apuna syventämään keskustelua Mielenterveyden käden mielenterveyttä tukevista teemoista.

Sivulta löydät myös version Mielenterveyden kädestä, johon on lisätty erityisesti nuorten aikuisten elämään liittyviä asioita.

Mielenterveys voimaksi -kirja

Mielenterveys voimaksi- käsikirja tarjoaa nuorisotyöhön tietoa, harjoituksia ja toimintaideoita, joiden avulla voi vahvistaa nuorten mielenterveystaitoja. Samalla se tukee nuorisotyön toimijoiden
voimavaroja ja työhyvinvointia.

Pelit

Jäätikkövaellus-lautapeli

Jäätikkövaellus-lautapeli on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden vahvistamiseen tarkoitettu työväline. Peli perustuu mielenterveystyössä käytettyyn toipumisorientaation viitekehykseen ja sen sisällöt on suunnattu erityisesti mielenterveyden ongelmia kokevien ja mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville.

Peli vahvistaa pelaajien mielenterveyden lukutaitoa tarjoten tietoa mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä, poistamalla mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja madaltaen kynnystä tuen vastaanottamiseen ja tarjoamiseen.

Kadonneen ystävän jäljillä -peli

Yläkouluikäisille suunnatussa pelissä pelaajat seikkailevat ryhmänä ja ratkovat kadonneen ystävän arvoitusta suorittamalla erilaisia tehtäviä. Voit tutustua peliin pelikoulutustallenteen avulla.

Kortit

Vahvuuspakka

Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan. Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta sekä tukevat tavoitteiden saavuttamisessa.

Kortteja voidaan hyödyntää nuorten, nuorten aikuisten, sekä aikuisten kanssa sekä yksilöohjauksessa että ryhmissä. Ne toimivat myös työyhteisön toiminnan, voimavarojen ja vahvuuksien tarkastelun tukena.

Mielenterveys voimaksi -kuvakortit 2.0

Mielenterveys voimaksi -kuvakortteja voi käyttää keskustelun avaajina, tutustumisessa ja ryhmäytymisessä. Ne toimivat sekä yksilötyössä, että ryhmien parissa. Kuvakorttien pakkauksessa on mukana vinkkivihko, johon on koottu ideoita mielenterveyttä vahvistavaan kuvakorttityöskentelyyn. Vinkkivihko on ladattavissa myös erikseen ja siinä olevia harjoitteita voi soveltaa myös muihin kuvakorttipakkoihin.

MIELIBREIKKI-bingo

MIELIBREIKKI-bingon tavoitteena on haastaa nuorta/valmentautujaa havainnoimaan omaa arkeaan ja pyrkiä lisäämään päiviin pieniä mielenterveyttä vahvistavia tekoja. Se toimii myös keskustelun avaajana tilanteissa joissa nuori/valmentautuja kokee että hänellä ei ole vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä: Bingo muistuttaa pienten tekojen merkityksestä ja tekee näkyväksi, miten jokaisella on mahdollisuus – ainakin jossain määrin – vaikuttaa omaan mielenterveyteensä.

Työhyvinvoinnin vahvistaminen

Työhyvinvoinnin mielikartta

Mielikarttani-tehtävä voidaan tehdä oman työn tueksi vastaamaan kysymykseen ”Miten voin?”. Se on koottu mielenterveystaitojen ympärille ja kattaa työn eri osa-alueita. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Tehtävä voidaan tehdä myös työyhteisössä, jolloin se vastaa kysymyksiin ”Miten meillä voidaan työyhteisössä?” ja ”Minkälaisista ihmisistä työyhteisömme muodostuu?”. Tällöin jokainen täyttää oman tehtävän itsenäisesti, minkä jälkeen halutuista vastauksista keskustellaan yhdessä. Myös työyhteisön tilannetta voidaan tarkastella joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Työyhteisön työskentelyssä on tärkeää huomioida, että jokaisella on lupa valita taso, jolla haluaa jakaa omia ajatuksiaan.

Miten voin työssäni juuri tänään?

Miten voin työssäni juuri tänään? -tehtävässä pysähdytään oman työn kuormitustekijöiden ja motivaatiota heikentävien asioiden äärelle. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Tällöin on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti niihin asioihin, joihin ei ole tullut toiveista ja omista teoista huolimatta muutosta. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Työhyvinvointi-bingo

Työhyvinvointi-bingo kannustaa tarkastelemaan omaa työpäivää sen mielenterveysvaikutusten näkökulmasta. Bingo on myös matalan kynnyksen tapa lisätä työhyvinvointiin liittyvää keskustelua työyhteisössä: Haasta työyhteisö bingokisaan ja katsokaa kuka saa viikon aikana bingolomakkeen täyteen!