TLP -työn koulutukset

Toimiva lapsi & perhe -työn koulutukset 

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -kokonaisuuteen kuuluu työmenetelmiä ja menetelmäkoulutuksia. Koulutussisällöt ja – kriteerit määritellään MIELI Suomen mielenterveys ry:ssä (lyhyesti MIELI ry). Ainoastaan MIELI ry:n hyväksymät kouluttajat voivat kirjoittaa koulutettavilleen todistuksia.
Jokaisessa koulutuskokonaisuudessa on määritelty sisältöjen lisäksi edellytykset koulutukseen osallistumiselle ja koulutuksen pituus (1 koulutuspäivä = 3h+3h).  Tarkempaa tietoa alla olevista linkeistä.

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

  • Koulutuksen pituus palvelujen työntekijöille 18 tuntia 
  • Koulutuksen pituus kehitysympäristön työntekijöille 12 tuntia

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa Lapset puheeksi –keskustelun ja –neuvonpidon. Pätevöityäkseen osallistujan on toteutettava kaksi Lapset puheeksi –menetelmää aidoissa asiakassuhteissa. Toinen käyty keskustelu tuodaan yhteiseen menetelmäohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus.
Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 12 henkilöä.
Koulutukseen hakeutuminen edellyttää alan perustutkintoa (sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- tai kirkon alan tai vankeinhoidon perustutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta). Myös kyseisten alojen opiskelijat voivat kouluttautua.

Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus 

  • Koulutuksen pituus 5-6 päivää, 30-36 tuntia 
    Jos kouluttaja on kouluttanut kyseisen opiskeluryhmän menetelmäosaajiksi, voi viisi koulutuspäivää riittää.   

Kouluttajaksi kouluttautuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun kolmen päivän Lapset puheeksi – menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä LP:tä sekä mahdollisuutta kouluttaa
Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 14 henkilöä.
Pätevöityäkseen tulee koulutettavan koulutuksen aikana toteuttaa Lapset puheeksi -menetelmän koulutus ja tuoda se kouluttamisen työnohjaukseen. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta opiskelija saa Suomen Mielenterveys ry:n myöntämän Lapset puheeksi – menetelmän kouluttajatodistuksen.

Toimiva lapsi & perhe - menetelmien koulutus

  • Koulutuksen pituus on 12 päivää (72 tuntia) 

TLP -työn koulutus sisältää sekä kaksiportaisen Lapset puheeksi (LP)-menetelmän että TLP- perheintervention ja antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa näitä molempia menetelmiä.
Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuoltoalan peruskoulutusta, kasvatusalan työntekijä voidaan hyväksyä erityisperustein (kokemus perheiden kanssa tehtävästä työstä) sekä mahdollisuutta työskennellä koulutuksen aikana perheiden kanssa
Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 12 henkilöä.
Pätevöityäkseen osallistujan on toteutettava kolme TLP – perheinterventiota ja kaksi LP -menetelmää aidoissa asiakassuhteissa. Jos osallistuja koulutuksen aikana haluaa pätevöityä LP -kouluttajaksi, on hänen toteutettava kolmen päivän LP- koulutuksen ja kirjoitettava siitä kirjallinen raportti.

Toimiva lapsi & perhe -menetelmien kouluttajakoulutus  

  • Koulutuksen pituus 8 päivää (48 tuntia)

Kouluttajaksi kouluttautuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun TLP -työn koulutuksen, 5 tehtyä TLP – perheinterventiota ja LP -työskentelyä sekä mahdollisuutta tehdä perheiden kanssa työtä.
Koulutuksessa paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin ja harjoitellaan kouluttamista. Menetelmätyönohjauksen harjoittelu tapahtuu koulutettavien tuomien tapausten avulla.
Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 14 henkilöä.
Pätevöityäkseen tulee koulutettavan koulutuksen aikana toteuttaa Lapset puheeksi -menetelmän koulutus ja tuoda se kouluttamisen työnohjaukseen. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta opiskelija saa Suomen Mielenterveysseuran myöntämän Lapset puheeksi – menetelmän kouluttajatodistuksen
Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta opiskelija saa Suomen Mielenterveys ry:n TLP -työn kouluttajatodistuksen. 

Tarkempaa tietoa koulutuksista alla

Päivitetty lista kouluttajista julkaistaan lähiaikoina. 

 

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien kouluttajien linkit 

Moodleen: https://oppi.mieli.fi

Futuraliin: https://mieli.futural.fi/web/login

Yhteystiedot

Jenni Suvikas
Asiantuntija
Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 544 6518Lapinlahdenpolku 8 D, 00180 Helsinki

Jenni Tolvanen
Perhetoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 40 662 7551Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki