Toimiva lapsi & perhe (TLP) -perheinterventio

Toimiva lapsi & perhe (TLP)- perheinterventio (kutsuttu myös Lapset puheeksi-/Beardslee perheinterventioksi) on työtapa, joka on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn, tilanteissa kun vanhemmalla on vaikeaa esim. hän on sairastunut depressioon tai bipolarihäiriöön. Suomessa menetelmää on otettu käyttöön myös muissa perheen voimavaroja verottavissa tilanteissa esim. kun vanhempi on sairastanut syöpään. Tämän lisäksi menetelmä on todettu hyväksi sekä päihdehuollossa että lastensuojelussa. 

Perheinterventio ei ole terapiaa. Työskentelyssä paneudutaan lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. Työskentely antaa vanhemmille ymmärryksen lapsen pärjäävyyden mahdollisuuksista ja tuo esiin keinoa toimia pärjäävyyttä edistäen lapsen ja perheen arjessa (suojaavat tekijät). 

Työskentelyssä on keskeistä kaikkien perheenjäsenten kuuleminen, tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen sisällä heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa avulla.

Tlp -perheintervention eteneminen ja kesto

Työskentely tapahtuu 6–8 käynnin puitteissa riippuen lasten määrästä. 

Intervention kulku:

  • vanhempien tapaamiset (2 tapaamista)
  • lasten omat tapaamiset (1tapaaminen/lapsi)
  • perheistunnon valmistelu (1 tapaaminen)
  • perheistunto (1 tapaaminen)
  • seurantaistunto (1 tapaaminen)
     
  • Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan harvajaksoinen seuranta, joka on n. 1–2 kertaa vuodessa. 
     

Tapaamisten kuvaus

Työskentely alkaa vanhempien tapaamisilla, joissa keskustellaan perheen tilanteesta ja siihen vaikuttavista ongelmista tai haasteista sekä arkisten tapahtumien merkityksestä sekä itselle vanhempana että perheen lapsille. Vanhemmat tuovat esiin toiveita asioista, joita olisi hyvä keskustella lasten kanssa. 

Tämän jälkeen tavataan jokaista lasta erikseen tai sisarukset yhdessä. Kuullaan lapsen ajatuksia omasta arjestaan, sen iloja ja mahdollisia huolia, pohditaan vanhempien toiveiden pohjalta lapsen kokemuksia vanhempien vaikeuksista tai arjen vaikeista tilanteista.  Lapsi saa esittää kysymyksiä myös vanhemmille.

Seuraavaksi vanhemmat suunnittelevat lasten kysymysten ja pohdintojen pohjalta, miten koko perheen tapaamisessa voisi vastata lapsille ja kertoa perheen arkeen vaikuttavista asioista. 

Koko perheen tapaamisessa vanhemmat ja lapset keskustelevat yhdessä perheen tilanteesta esim. vanhemman sairaudesta tai perheen elämään vaikuttavasta ongelmasta ja pohditaan miten yhdessä voisi toimia arjessa, miten pärjätä tilanteen kanssa yhdessä. Tavoitteena on luoda pohjaa yhteiselle ymmärrykselle ja saada kokemus siitä, että myös vaikeista asioista voi yhdessä keskustella.

Seurantaistunnossa luodaan katsaus intervention kulkuun ja vahvistetaan perheen yhteistä keskustelua ja ongelmanratkaisua. 

Materiaalit

Tlp -perheintervention  periaatteista ja kulusta on manuaali sekä ohjeistus kullekin istuntokerralle. Tlp -perheintervention materiaalit kuuluvat menetelmäkoulutukseen ja ovat saatavilla koulutuksen yhteydessä.

 

Tietoa MIELI ry:n Toimiva lapsi & perhe -koulutuksista yleensä (Ohjautuminen toiselle sivulle) 

Alla linkki KASVUN TUKI -portaaliin, jossa voi lukea enemmän tästä näytöön perustuvasta menetelmästä

www.kasvuntuki.fi/lapset-puheeksi-perheinterventio/

 

Yhteystiedot

Jenni Suvikas
Asiantuntija
Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 544 6518Lapinlahdenpolku 8 D, 00180 Helsinki

Jenni Tolvanen
Perhetoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 40 662 7551Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki