Siirry sisältöön

Haku

Rajaa hakutuloksia

Haulla "Resilienssi" löytyi 44 tulosta.

Hakutulokset

Vamos Mieli -ryhmätoimintaa monikulttuurisille 16–29-vuotiaille nuorille

...minäkuva, itsetunto, resilienssi ja hyvinvointi. Sisällöissä otetaan huomioon osallistujien tarpeet ja odotukset. Toteutus Ryhmiin otetaan 4–10 henkilöä. Toiminta on kulttuurisensitiivistä ja ryhmissä toteutetaan turvallisen tilan periaatteita. Ryhmätoiminta toteutetaan selkosuomeksi. Tarvittaessa...

Viestintä ja varainhankinta

...koeteltiin Suomessa asuvien ja koko yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä. Resilienssiä tukeva ja avun löytämistä helpottava viestintä oli keskeinen painopiste: järjestön asiantuntijoiden useat esiintymiset mediassa tukivat järjestön tarjoaman avun ja tuen löytymistä,...

Tietoisuustaitojen opettaminen peruskouluissa voi vahvistaa oppilaiden mielen hyvinvointia

...mielen hyvinvointia kuin pelkät rentoutusharjoitukset Maarit Lassanderin väitöskirja selvitti luokkaopetuksena tapahtuvan tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia koululaisilla. Väitöskirjassa tutkittiin intervention ja verrokkiohjelman vaikutusta oppilaiden resilienssiin eli pärjäävyyteen, masennusoireisiin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja terveyteen...

Strategia

...ja vastaamaan strategisiin tavoitteisiimme muuttuvassa maailmassa: Yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin vahvistaminen: kehittyvinä toimintaalueina mm. ympäristökriisissä ja digitaalisuuskuormassa pärjääminen, koronapandemian jälleenrakennus, lisääntyvän velkaantumisen mielenterveysvaikutukset, työelämän muutokset, monikulttuuristuminen, tukea tarvitsevien kohderyhmien...

Istunto 8: Kohti tulevaisuutta

...https://www.betterhelp.com/advice/therapy/how-can-you-benefit-from-narrative-therapy/? Pessi, A, B., Martela, F., Paakkanen, M. 2017. PS-Kustannus. Pietikäinen Arto. Joustava mieli. 2010.Duodecim. Poijula, S. Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. 2019. Kirjapaja. Saarinen, R. Oppi toivosta. 2020. Gaudeamus Äkillisten...

Hätähuuto ympäristön puolesta – Mielenterveysjärjestöt julistivat ympäristöhätätilan

...resilienssiä eli ihmisten kykyä selviytyä muutostilanteista. Kannustamme yhteisöjä ja yksilöitä omaksumaan uudenlaista käyttäytymistä ilmastonmuutokseen valmistautumiseen, kriisien kohtaamiseen ja niistä toipumiseen. Kannustamme päätöksentekijöitä hyödyntämään enemmän mielenterveydellistä ja ilmastotutkimuksellista tietämystä, jotta on...

MIELI ry:n lausunto: Lapset ja nuoret tulee huomioida EU:n mielenterveysaloitteessa

...on erittäin ajankohtainen pyrkimys Euroopassa. Kansalaisten psykologisen resilienssin vahvistaminen on erityisen tärkeää Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. MIELI ry kiittää komissiota mielenterveyden hahmottamisesta laaja-alaisena, eri aloja koskettavana ilmiönä. Aloitteessa tulee...