Gå till innehåll

Hör och se mig

En broschyr för föräldrar till små barn. Med hjälp av enkla insatser stöder vi barnets psykiska utveckling och välbefinnande. Vardagliga insatser som kan kännas små och obetydliga är resurser som barn bär med sig in i vuxenlivet.
En tecknad bild med en vuxen och ett barn
Utgivare:
MIELI rf
Publicerad:
2014
Storlek:
21 x 21 cm

Ladda ned broschyren


Innehållet ingår i följande teman: