Gå till innehåll

Magis-mobilspel och material

Magis-mobilspelen använder sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

Mitt skyddsnät

Affischen Mitt skyddsnät visar människor, nätverk och möjligheter till stöd som unga har i sina liv.

Pärmbild på boken Må bra - tankar om psykiskt välbefinnande

Må bra – tankar om psykiskt välbefinnade

Må bra -arbetsboken handlar om psykiskt välbefinnande för äldre. Boken innehåller övningar och den kan användas ensam, med någon annan, med familjen, anhöriga och vänner, i smågrupp med en handledare eller med stöd av andra.

Må bra -handen

Må Bra -handen för unga stöder reflektion och diskussion om vardagliga val och psykisk hälsa.

Må bra -handen 8 st.

Må bra-handen hjälper en att förstå hur de egna valen påverkar den psykiska hälsan.

Må bra -uppgifter!

Må bra -uppgifternas bild ark, inspirerar åldringar i sina vardagliga rutiner. På varje bild ark …

Må bra -årsklockan

Må bra -årsklockan guidar dig att överväga hur ungdomsarbetet kan främja ungas psykiska hälsa i …