Gå till innehåll
Föräldrakvarten, baby åldern video

Serien Föräldrakvarten

Föräldrakvarten serien ger föräldrarna tips om hur de i vardagen kan öka sitt psykiska välbefinnande.

En bild på styrkokortet

Styrkokorten

Styrkokorten kan användas ensamma, i grupp, eller i par. De kan användas i arbetslag, i diskussionsgrupper, för att underlätta rekrytering eller utvecklingssamtal

Fjurton totemdjur

Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper eleven att acceptera sitt temperament och se dess styrkor. …

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor, när föräldrar har psykiska problem. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas