Alla barn i centrum

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stöda barnets positiva utveckling.

ABC är utvecklat av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap. I ABC gruppen får föräldrarna ta del av vad forskningen säger och ta del av andra föräldrars erfarenheter. I gruppen får man konkreta verktyg som man använda sig av i vardagen. Varje förälder väljer själv vad som passar deras familj och vad allt det tar till sig av materialet.

ABC gruppen träffas varannan vecka, sammanlagt fyra gånger. En femte återträff kan ordnas någon månad efter avslutad ABC. Under träffarna diskuterar man kring dagens tema, ser på videosnuttar och gör övningar. Gruppen leds av två utbildade gruppledare.

Teman för träffarna är:

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn. 

 Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

ABC gruppledarutbildning

För att kunna dra en ABC föräldragrupp, bör man gå en utbildning dragen av en certifierad utbildare. För att komma med på utbildning, bör du arbeta med familjer, föräldrar eller barn och ha en möjlighet att jobba med ABC också i framtiden. Du bör också ha erfarenhet av att jobba med grupper.

Utbildningen består av fyra dagar, med två veckor i mellan. Parallelt med utbildningsdagarna, skall deltagarna dra en föräldragrupp, tillsammans med ett par.

Den första svenskspråkiga gruppledarutbildningen ordnas med start 23.10.2020 i Helsingfors.

Info om utbildningen och anmälan, hittar du här.

Läs mera

 

Kontaktperson

Mia Montonen
Metodkoordinator
Projektet Tidig insats

+358 40 627 5924Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors