Riippuvuusongelmat

Haitallinen riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mielihyvän tunteita. Riippuvuus voi kehittyä esimerkiksi syömiseen, peleihin tai päihteisiin. Riippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö on valmis käyttämään huomattavan paljon aikaa ja vaivaa voidakseen käyttää jotain ainetta tai suorittaa jotain toimintoa, esimerkiksi pelaa uhkapelejä.

Jos aineen käyttö tai toiminta ei ole mahdollista, ihminen tuntee ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta ja mahdollisesti vieroitusoireita. Riippuvuudesta kärsivä ihminen jatkaa aineen käyttöä tai toiminnan harjoittamista sen sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista huolimatta.

Riippuvuuksia voidaan hoitaa tehokkaasti, mutta niistä voi päästä myös itsenäisesti irti. Erilaisiin riippuvuuksiin on kehitetty paljon oma-apuohjelmia. Päihdelinkin sivuilta löydät sekä erilaisia testejä että oma-apuvälineitä. Riippuvuudesta eroon pääseminen vaatii ongelman tunnustamista ja todellista halua luopua riippuvuutta aiheuttavasta aineesta tai toiminnasta.

Riippuvuus voi olla sosiaalista, psyykkistä tai fyysistä tai näitä kaikkia samaan aikaan. Sosiaalinen riippuvuus tarkoittaa riippuvuutta ryhmään, jossa käytetään jotain mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavaa ainetta. Esimerkiksi kouluikäisenä aloitettu tupakointi liittyy yleensä jonkinlaiseen ryhmäpaineeseen.

Psyykkinen riippuvuus ilmenee esimerkiksi siten, että tietystä aineesta tai toiminnasta on opittu hakemaan pikatyydytystä tai pakokeino vaikeisiin asioihin. Riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan puute voi aiheuttaa voimakasta hermostuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Fyysinen riippuvuus ilmenee selvinä fyysisinä vieroitusoireina, kuten päänsärkynä, hikoiluna, vapinana tai univaikeuksina.

Riippuvuuden kehittymisessä oppimiskokemuksilla, vaikeilla elämäntilanteilla ja perinnöllisillä ominaisuuksilla on todettu olevan merkitystä. Riippuvuus voi olla opittua eli esimerkiksi tupakoinnista on tullut tapa käyttää aikaa tai suhtautua edessä olevaan hermostuttavaan tilanteeseen. Riippuvuus voi syntyä myös vaikean elämäntilanteen ja elämänkriisin yhteydessä, esimerkiksi ahdistus yritetään hukuttaa alkoholiin.

Myös perinnöllisten ominaisuuksien on havaittu voivan vaikuttaa riippuvuuden syntyyn. Esimerkiksi poikkeuksellisen hyvän alkoholin sietokyvyn on todettu olevan jossain määrin perinnöllinen ominaisuus, joka altistaa alkoholiriippuvuuden kehittymiselle.