Alkoholin liikakäyttö altistaa mielenterveysongelmille

Liiallisen alkoholinkulutuksen tiedetään altistavan mielenterveysongelmille. Alkoholilla saatetaan yrittää torjua ahdistusta ja pelkoja esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa tai elämän kriisitilanteissa. Tiheästi toistuva alkoholinkäyttö kuitenkin usen pahentaa ahdistusta ja masennusta sekä voi aiheuttaa paniikkikohtauksia. Alkoholi myös huonontaa unenlaatua. Ahdistukseen kannattaa hakea apua alkoholin sijaan esimerkiksi psykoterapiasta, työterveyshuollosta ta muualta terveydenhuollosta, kriisikeskuskesta kriisityöntekijältä tai esimerkiksi keskustelemalla omasta elämäntilanteesta Tukinetissä henkilökohtaisen tukihenkilön kanssa tai ryhmissä. Jos alkoholinkäyttö ehtii kasvaa riippuvuudeksi, taustalla mahdollisesti olevan mielenterveyden häiriön hoito saattaa hankaloitua.

Alkoholiriippuvuudesta kärsivien kyky sietää alkoholia on yleensä kasvanut eli he joutuvat juomaan aiempaa suurempia määriä saavuttaakseen saman olotilan. Erittäin hyvä sietokyky lisää riippuvuuden kehittymisen riskiä. Myös käytön jatkamiselle altistavat voimakkaat vieroitusoireet ovat tyypillisiä. Alkoholiriippuvuus voi kuitenkin ilmetä myös ilman toleranssin eli alkoholin sietokyvyn kasvamista tai vieroitusoireiden ilmaantumista.

Alkoholiriippuvuuden kehityttyä henkilöllä on vaikeuksia hallita omaa alkoholinkäyttöään: hän käyttää alkoholia helposti suunniteltua enemmän tai pidempään, alkoholinkäyttöön tai käytöstä toipumiseen menee huomattavasti aikaa eikä henkilö kykene edes halutessaan vähentämään tai lopettamaan alkoholinkäyttöä siitä aiheutuvista haitoista huolimatta.

Alkoholiriippuvuuden kehittymiseen vaikuttaa perinnöllinen alttius. Jos on geneettinen alttius sairastua alkoholismiin, alkoholin jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa muutoksia aivojen toimintaan. Näille henkilöille alkoholin hallittu tai vähäinen käyttö saattaa olla mahdotonta ja heidän kohdallaan ainut vaihtoehto on täysraittius.

Alkoholiriippuvuuteen voi lähteä hakemaan hoitoa esimerkiksi oman terveyskeskuksen, sosiaaliviraston tai A-klinikan kautta. Lisätietoa löytyy esimerkiksi päihdelinkistä. Raskaana olevielle tuki voi löytyä ensikotien kautta.