Lääkeriippuvuuden kehittymisen voi estää

Lääkeriippuvuus on hoidollisesti tarpeettoman tai tarpeettomaksi jääneen lääkkeen jatkuvaa tai pakonomaista käyttämistä riippumatta terveydellisistä tai sosiaalisista haitoista. Väärinkäytöstä seuraa usein psykologinen tai fysiologinen riippuvuus.

Lääkeriippuvuus kehittyy todennäköisimmin niihin lääkkeisiin, jotka tuottavasti nopeasti erityisen hyvän olon, ja joilla on taipumus aiheuttaa fysiologisia eli kehossa tuntuvia vieroitusoireita, kuten ahdistusta ja päänsärkyä. Useimmin riippuvuus syntyy ahdistuneisuuden tai unettomuuden hoidossa käytettyihin lääkkeisiin sekä kivun ja yskän hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin. Lääkkeiden käytön lopettamisen yhteydessä syntyvät vierotusoireet voivat muistuttaa niitä oireita, joihin lääke alunperin määrättiin. Tämä saattaa olla syy jatkaa lääkkeen käyttöä lääkärin päinvastaisista ohjeista huolimatta. 

Lääkeriippuvuuden kehittymisen estämiseksi lääkkeitä on käytettävä aina lääkärin ohjeiden mukaan. Mikäli lääkkeitä on käytetty pidempään, lääkäri yleensä ohjeistaa vähentämään annosta vähän kerrassaan vieroitusoireiden ehkäisemiseksi. Omin päin ei kannata muuttaa annostusta etenkään, jos on käyttänyt lääkettä pitkään.

Jos lääkeriippuvuus on ehtinyt kehittyä, apua siihen voi lähteä hakemaan esimerkiksi terveyskeskuksen tai A-klinikan kautta. Lääkeriippuvuudesta ja avun hakemisesta siihen löydät lisätietoa Päihdelinkistä.