Nettiriippuvuus aiheuttaa sosiaalisia ongelmia

Nettiriippuvuus on pakonomaista ja hallitsematonta internetin käyttöä. Riippuvuudessa ei ole niinkään kyse siitä, paljonko aikaa internetissä viettää, vaan internetin käytön aiheuttamista haitoista esimerkiksi ihmissuhteille, koulussa tai työssä käynnille sekä terveydelle.

Nettiriippuvuudesta kärsivä henkilö tuntee pakonomaista tarvetta viettää aikaa esimerkiksi keskustelufoorumeilla, chateissa, peli- tai seksisivustoilla. Riippuvuus voi ilmetä myös pakonomaisena sähköpostin tarkastamisena tai informaatioriippuvuutena. Riippuvuus ei välttämättä kohdistu niinkään itse internetiin, vaan virtuaalitodellisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin kokea jännitystä tai mielihyvää anonyymisti tai rakentaa ihmissuhteita.

Suurin osa internetin käytöstä on hyödyllistä ja harmitonta toimintaa. Mikäli oma netin käyttö tuntuu liialliselta, aiheuttaa syyllisyyden tunteita ja mahdollisesti oman terveyden tai läheisten laiminlyöntiä, käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Nettiriippuvuudesta ja avun hakemisesta siihen löydät lisätietoa A-klinikkasäätiön Nuortenlinkistä.