Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper barn - och vuxna! - att acceptera sitt temperament och se dess styrkor. Bilagan innehåller bitar som man kan använda för att bygga upp ett eget totem.

Ladda ned
Contact person: 
Riikka Nurmi